Sinh hoạt chuyên đề quý 3 năm 2023


Thực hiện Kế hoạch số 78-KH/CB ngày 11 tháng 01 năm 2023 của chi bộ Trung tâm về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2023.


Sáng nay 14/9/2023, Chi bộ Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề quý 3/2023 do tổ đảng 1 chuẩn bị với nội dung: “Về các giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong chi bộ”.


Đại diện tổ đảng 1 trình bày báo cáo đề dẫn tập trung vào các giải pháp đề xuất thực hiện tại đơn vị. Buổi sinh hoạt đã có hơn 20 lượt ý kiến phát biểu xung quanh các câu hỏi thảo luận do tổ đảng 1 đề ra.


Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

 

 

 

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000025341529

TRUY CẬP HÔM NAY: 570

ĐANG ONLINE: 7