Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 10/07/2023 đến ngày 14/07/2023


 

NGÀY

 

 

SÁNG

 

 

CHIỀU

 

 

THỨ HAI

 

10/7

 

 

07h45: Chào cờ

 

 

- Tuyên truyền pháp luật: Thông tư 16/2020/TT-BLĐTBXH về định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 46 ngành, nghề (Phòng Nghiên cứu – Thị trường lao động thực hiện).

 

 

- Các phòng Báo cáo nội dung công việc trong tuần.

 

 

09g30: Hội ý Ban Giám đốc Trung tâm.

 

 

10h30: Họp giao ban công tác tuần 28 tại phòng họp (TP: BGĐ, Trưởng/phó phòng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn)

 

 

 

 

 

THỨ BA

 

11/7

 

 

08h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp rà soát nội dung TT TTLĐ Trường CĐ BC quản trị doanh nghiệp - tại Phòng họp (đ/c Quang Huy, Quốc Huy, Huy Thành, Thiên Hương chuẩn bị nội dung)

 

 

14h00: Đ/c Đỗ Thanh Vân kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH (Đ/c Triều chuẩn bị)

 

 

THỨ TƯ

 

12/7

 

 

 08h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp nội dung Di biến động lao động - tại Phòng họp (TP: theo danh sách của KH332; đ/c Quang Huy triển khai, Phòng NCTTTLĐ chuẩn bị nội dung)

 

 

14h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu kiểm tra công tác chuẩn bị clip kỷ niệm 14 năm (Phòng NCTT chuẩn bị nội dung).

 

 

THỨ NĂM

 

13/7

 

 

08h30: Họp chi ủy chi bộ tại phòng họp lầu 4 (Đ/c Thư chuẩn bị nội dung)

 

 

08h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp công việc tuần Phòng NCTTLĐ và DS Trường dùng TT TTLĐ tại Phòng họp (đ/c Quang Huy, Quốc Huy, Huy Thành, Thiên Hương chuẩn bị nội dung)

 

 

 

 

 

THỨ SÁU

 

14/7

 

 

08h30: Họp Chi bộ tháng 7/2023 tại phòng họp lầu 4 (TP: đảng viên chi bộ)

 

 

14h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu họp TP, P.TP Tổ chức - Kế toán tại phòng làm việc

 

 

Lưu ý:

- Lãnh đạo các phòng có trách nhiệm chuẩn bị nội dung làm việc và thông tin đến các thành viên có liên quan chuẩn bị nội dung.
- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp hải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000025341620

TRUY CẬP HÔM NAY: 661

ĐANG ONLINE: 9