Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 03/07/2023 đến ngày 07/07/2023


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

03/7

07h45: Chào cờ

 

- Kể chuyện đầu tuần (Đ/c Nguyễn Nghĩa Nhân thực hiện)

 

- Tuyên truyền pháp luật: Kế hoạch  số 3289/KH-UBND ngày 16/9/2022 của Ủy ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm chế biến lương thực thực phẩm giai đoạn 2022 - 2025 (Phòng Dự báo – Cơ sở dữ liệu thực hiện).

 

- Triển khai công văn số 14079/SLĐTBXH-VP của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương (Phòng Tổ chức – Kế toán thực hiện).

 

- Các phòng Báo cáo nội dung công việc trong tuần.

 

09g30: Hội ý Ban Giám đốc Trung tâm.

 

10h30: Họp giao ban công tác tuần 27 tại phòng họp (TP: BGĐ, Trưởng/phó phòng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn)

14h00:  Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu họp về Bản tin thị trường lao động 6 tháng đầu năm, dự báo nhu cầu nhân lực 6 tháng cuối năm và bản tin Infografic tại phòng họp lầu 4 (mời BGĐ, TP chuyên môn; phòng NCTTLĐ chuẩn bị nội dung)

 

15h30: Đ/c Đỗ Thanh Vân dự họp với Phòng DBCSDL

 

THỨ BA

04/7

Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu tiếp công dân định kỳ (cả ngày)

 

08h00: Chi ủy chi bộ dự họp để triển khai Quyết định kiểm tra của BTV Đảng ủy Sở tại lầu 5 Sở Lao động – Thương bính và Xã hội.

14h30: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu làm  việc với FPT (TP: BGĐ, Đ/c Triều, Đ/c Phương, Đ/c Hiền cùng dự)

THỨ TƯ

05/7

08h00: Họp Chi ủy chi bộ tại phòng họp lầu 4

14h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu kiểm tra công tác chuẩn bị kỷ niệm 14 năm thành lập đơn vị tại phòng họp lầu 4 (mời các thành viên được phân công theo kế hoạch).

 

14h00: Đ/c Đỗ Thanh Vân kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH (Triều chuẩn bị báo cáo tiến độ thực hiện)

THỨ NĂM

06/7

08h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp công việc Phòng NCTTLĐ tại Phòng họp (đ/c Quang Huy, Quốc Huy, Huy Thành, Thiên Hương chuẩn bị nội dung)

 

THỨ SÁU

07/7

09h00: Chi bộ triển khai Quyết định kiểm tra, giám sát của Chi bộ năm 2023 (TP và thư mời riêng)

14h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu họp TP, P.TP Tổ chức - Kế toán tại phòng làm việc

 

14h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp một số nội dung hoạt động công đoàn (tại Phòng họp; thành phần BCH CĐ Trung tâm)

 

Lưu ý:

- Lãnh đạo các phòng có trách nhiệm chuẩn bị nội dung làm việc và thông tin đến các thành viên có liên quan chuẩn bị nội dung.
- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp hải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000025509890

TRUY CẬP HÔM NAY: 186

ĐANG ONLINE: 12