Văn bản Sở Lao động - TBXH gởi doanh nghiệp về điều tra nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp năm 2022


        Để có cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao hoạt động kết nối cung - cầu lao động, thúc đẩy thị trường một cách hiệu quả và thiết thực nhất. Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục Việc làm thực hiện khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp năm 2022.

 

        Mọi thông tin chi tiết về cuộc khảo sát, Quý Cơ quan vui lòng liên hệ với Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 028.35889935 - số nội bộ: 106 gặp phòng Dự báo - Cơ sở dữ liệu (địa chỉ: 346A Nguyễn Thái Sơn, Phường 04, Quận Gò Vấp).

 

        Biểu Mẫu download:

 

- Phiếu Khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp năm 2022