Báo cáo Kết quả công tác Quý I và phương hướng công tác Quý II năm 2022


BÁO CÁO
Kết quả công tác Quý I và phương hướng công tác Quý II năm 2022

 

I. Kết quả thực hiện chương trình công tác


1. Công tác Dự báo – Cơ sở dữ liệu


Trong quý, Trung tâm thực hiện 03 báo cáo chuyên đề phân tích dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động ; thực hiện niên giám lao động năm 2021 của Trung tâm; thiết kế bản tin thị trường lao động năm 2021 dưới dạng Infographic và đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung báo cáo, kế hoạch theo yêu cầu của Sở.


Thực hiện tốt các nội dung thông tin thị trường lao động đối với Đài truyền hình HTV, VTV1, SCTV; đài tiếng nói Việt Nam VOV, Báo Lao Động, Báo Người Lao động, Báo Sài Gòn Giải phóng, Báo điện tử VnExpress; Tạp chí Nhà Đầu tư.


Rà soát, kiểm tra, thống kê dữ liệu cung – cầu lao động từ nguồn thu thập trên các trang thông tin việc làm. Thực hiện mã hóa dữ liệu cung - cầu lao động. Trong quý đã thực hiện được 6.501 lượt doanh nghiệp 83.623 chỗ việc làm trống và 9.042 lượt ứng viên.


Thực hiện quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”; gồm các đơn vị: Sở Công thương, Sở Nông Nghiệp, Khu công nghệ cao, Quận 2, Quận 4, Quận 10, Gò vấp, Tân Bình, Phú Nhuận, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè. Phối hợp phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Thủ Đức và quận huyện tổng hợp số liệu báo cáo kết quả thu thập thông tin cung – cầu lao động năm 2021.


Triển khai thực hiện chuyên đề nghiên cứu “Thực trạng lao động và dự báo nhu cầu nhân lực ngành dệt – may – giày da tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2026”.


2. Công tác Nghiên cứu – Thị trường lao động


Trong quý, thực hiện thu thập thông tin cung - cầu lao động trên hệ thống thông tin lao động – việc làm, nhu cầu tuyển dụng lao động, nhu cầu tìm kiếm việc làm, cụ thể: kết quả thu thập thông tin cầu 20.340 lượt doanh nghiệp, đạt 29,06% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; thu thập thông tin cung là 44.148 người có nhu cầu tìm việc làm, đạt 36,18% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.


Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử 1.167.689 lượt truy cập, đạt 30,73% so với chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra, trong đó: thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử website Trung tâm với 588.442 lượt truy cập; biên tập, đăng tải tin tức, bài viết trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn và 122 bài đăng tin trích dẫn nội dung của Trung tâm phục vụ hoạt động thông tin thị trường lao động với 528.000 lượt xem.


Trong quý thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác về hoạt động dự báo nhân lực, thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và đào tạo kỹ năng tại 02 trường: Cao đẳng Sài Gòn Gia Định và Trung cấp Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.


Triển khai thực hiện chuyên đề nghiên cứu “Ứng dụng phần mềm Camtasia 9.0 để xây dựng video bản tin thị trường lao động tại Trung tâm”.


3. Công tác Tổ chức – Kế toán


3.1. Về công tác tổ chức


- Tổ chức cán bộ:


+ Tổng số định biên giao là 48 người. Tổng số viên chức và người lao động hiện nay là 37 người (20 nữ) trong đó viên chức: 35 người; người lao động: 02 người.


+ Thực hiện hồ sơ đánh giá, xếp loại năm 2021 đối với tập thể lãnh đạo quản lý, Ban Giám đốc và viên chức và người lao động.


+ Hoàn thành công tác xét tuyển viên chức năm 2021; rà soát, bình xét và lập hồ sơ các trường hợp đề nghị nâng lương niên hạn năm 2021.


+ Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý tại các phòng thuộc Trung tâm; Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận sáng kiến; Quyết định về việc thành lập Hội đồng lương; Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng; Quy chế làm việc tại Trung tâm.


+ Thực hiện quy trình và bổ nhiệm 06 viên chức lãnh đạo của 3 phòng thuộc Trung tâm.


+ Rà soát, cập nhật và quản lý hồ sơ viên chức tại Trung tâm theo Công văn số 5035/SLĐTBXH-VP ngày 11/2/2022 về việc quản lý hồ sơ viên chức.


+ Tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022.


- Đảm bảo thực hiện các báo cáo theo quy định của cấp trên. Ngoài ra, báo cáo về tình hình sử dụng thư điện tử thành phố quý IV/2021 tại Trung tâm; về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh của người dân, doanh nghiệp theo Chỉ thị số 19/CT-UBND.


- Tiếp tục theo dõi tiến độ về hồ sơ cấp giấy chứng nhận nhà, đất của đơn vị. Thực hiện Báo cáo về việc rà soát thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định số 67/2021/NĐ-CP để giải trình Thường trực Ban Chỉ đạo 167.


- Về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ:


+ Phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở người dân không tụ tập, buôn bán trước khu vực hoạt động của Trung tâm; chú trọng công tác tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động.


+ Về phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy: thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị có sử dụng điện và thực hiện tốt các hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng máy photo, thang máy, máy phát điện, máy PCCC, bảo hiểm tòa nhà; kiểm định hệ thống chống sét tòa nhà. Nâng cao ý thức viên chức - người lao động đối với công tác phòng chống chảy nổ có thể xảy ra.


- Công tác phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể: tuyên truyền các quy định của pháp luật và thực hiện các buổi kể chuyện thứ 2 đầu tuần. Xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022; tổ chức trực và thực hiện các báo cáo sơ kết, tổng kết công tác tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022 gởi về Sở.


3.2. Về công tác tài chính


- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương cho viên chức Quý I/2022 đầy đủ, kịp thời theo quy định. Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong thanh toán các khoản chi: TNTT theo NQ03 Quý IV/2021, TNTT theo kinh phí tiết kiệm, phúc lợi cuối năm cho viên chức; và các khoản chi thường xuyên chi hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước.


- Tổng hợp chứng từ đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí Quý IV/2021; tài khoản tiền gửi Quý IV/2021; tình hình trích nộp bảo hiểm với Bảo hiểm xã hội thành phố tháng 12/2021.


Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ Quý I/2022. Báo tăng giảm lao động, các chế độ chính sách với cơ quan bảo hiểm xã hội TP.HCM.


- Hoàn tất báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán năm 2021.


- Hoàn tất nội dung Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho viên chức năm 2021; Thay đổi Người đại diện hợp pháp với cơ quan Thuế.


- Hoàn thành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022; Hoàn tất bàn giao công tác về tài chính giữa Phó Giám đốc phụ trách với Giám đốc đơn vị.


4. Công tác phòng, chống dịch Covid-19


- Thực hiện các kế hoạch, báo cáo nhanh về công tác phòng, chống dịch Covid – 19 tại Trung tâm (trên phần mềm của Sở).


- Báo cáo kết quả đánh giá cấp độ dịch hàng tuần tại Trung tâm.


- Thực hiện công văn và danh sách tiêm vắc xin liều bổ sung (mũi 3) phòng Covid – 19 cho 32 viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm.


- Sử dụng phần mềm “PC-COVID” của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và nền tảng tiêm chủng quốc gia để kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm.


- Kiểm soát việc viên chức, người lao động và người dân đến liên hệ công tác tại Trung tâm khi vào/ra phải sử dụng phần mềm “PC-COVID” quét mã QR địa điểm tại Bộ phận bảo vệ.


- Thường xuyên theo dõi Hệ thống thông tin an toàn Covid-19 (địa chỉ truy cập https://antoan-covid.tphcm.gov.vn) để phát hiện các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm và có biện pháp xử lý kịp thời.


5. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin


- Rà soát tinh gọn bộ máy hành chính; bố trí sắp xếp đội ngũ viên chức, người lao động chuyên nghiệp trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, tác phong làm việc khoa học, thực hiện đạo đức công vụ trong giao tiếp, ứng xử.


- Vận hành tốt 15 quy trình xử lý công việc nội bộ liên quan đến các phòng chuyên môn nghiệp vụ. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc như thường xuyên theo dõi, sử dụng hộp thư công vụ, phần mềm quản lý văn bản; thực hiện chế độ báo cáo, trao đổi thông tin với Sở và các phòng, ban chuyên môn thông qua hệ thống thư điện tử công vụ; giao dịch thanh quyết toán kinh phí phục vụ hoạt động thường xuyên của đơn vị.


- Nghiên cứu và ứng dụng các phần mềm trong thu thập, thống kê thông tin cung cầu lao động định kỳ hàng tháng.


6. Kết quả thực hiện chỉ tiêu (đính kèm phụ lục).

II. Nhận xét, đánh giá


Trong quý, các nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích dữ liệu cho hoạt động dự báo và thông tin thị trường lao động đảm bảo thực hiện tốt, đúng tiến độ. Tổ chức nghiêm túc Hội nghị tổng kết năm – Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022 và các hoạt động chăm lo tết, chi trả lương, thu nhập tăng thêm, phân công trực, … cho viên chức, người lao động tại cơ quan đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đảm bảo an ninh trật tự.


Triển khai thường xuyên, liên tục công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến các phòng và viên chức của đơn vị; phối hợp tốt với Ủy ban nhân dân phường 4, quận Gò Vấp theo dõi việc tiêm vắc-xin lần 3 phòng dịch cho viên chức theo chỉ đạo của Sở.


III. Phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2022


1. Công tác Dự báo – Cơ sở dữ liệu


- Thực hiện 06 báo cáo và 02 chuyên đề nghiên cứu:


+ Thực trạng năng suất lao động và các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động. Giải pháp nâng cao năng suất lao động đáp ứng yêu cầu phát triển và tiến đến cách mạng công nghiệp 4.0.


+ Thực trạng tiền lương và các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương trong giai đoạn hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh.


+ Thực trạng lao động và dự báo nhu cầu nhân lực 02 ngành công nghiệp truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2026.


+ Thực trạng lao động và dự báo nhu cầu nhân lực 4 ngành công nghiệp trọng điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2026.


+ Thực trạng lao động và dự báo nhu cầu nhân lực 9 ngành dịch vụ chủ yếu tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2026.


+ Báo cáo thị trường lao động 6 tháng đầu năm – Dự báo nhu cầu nhân lực 6 tháng cuối năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh.


+ Thực hiện chuyên đề nghiên cứu “Xây dựng quy trình dự báo nguồn nhân lực tại Trung tâm”.


+ Thực hiện chuyên đề nghiên cứu “Thực trạng nguồn cung lao động và dự báo cung lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2026”.


- Tiếp tục thực hiện “Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”; gồm các đơn vị: Sở Công thương, Sở Nông Nghiệp, Khu công nghệ cao, Quận 2, Quận 4, Quận 10, Gò vấp, Tân Bình, Phú Nhuận, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè.


2. Công tác Nghiên cứu – Thị trường lao động


- Khảo sát cung - cầu nhân lực: Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động 20.001 doanh nghiệp và 30.500 lao động tìm việc làm.


- Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử: 1.100.000 lượt.


- Thực hiện điều tra, khảo sát trực tiếp tại các doanh nghiệp “Khảo sát chất lượng lao động và nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2022”.


- Phối hợp cùng Trung tâm Công nghệ và Thông tin truyền thông thực hiện rà soát về nhu cầu hạ tầng máy chủ ảo tại Trung tâm dữ liệu thành phố, theo văn bản số 1674/STTTT-CNTT của Sở Thông tin truyền thông.


- Thực hiện phối hợp với Báo người lao động về thông tin thị trường lao động qua cổng điện tử cung - cầu lao động.


- Thực hiện các chuyên đề nghiên cứu:


+ Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Camtasia 9.0 để xây dựng video bản tin thị trường lao động tại Trung tâm.


+ Giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý quy trình phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện nhệm vụ đơn vị.


+ Quy trình khai thác các nội dung đề tài nghiên cứu khoa học.


- Tiếp tục thực hiện tiếp nhận thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động phân tích, dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.


3. Công tác Tổ chức – Kế toán


- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo chuyên đề năm theo quy định. Tiếp tục thực hiện công tác điểm danh chấm công, giải quyết chế độ nghỉ phép theo quy định, nâng lương, tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc đối với viên chức, người lao động tại Trung tâm theo quy định.


- Hoàn thành các thủ tục theo Quy chế bổ nhiệm viên chức lãnh đạo tại các phòng thuộc Trung tâm.


- Tiếp tục theo dõi tiến độ về kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Trung tâm.


- Kiểm tra, giám sát việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid – 19 tại đơn vị.


- Rà soát các nội quy, quy chế, quy định của Trung tâm phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị để nâng cao tính chấp hành thực hiện nghiêm của viên chức, người lao động. Rà soát, cải tiến một số quy trình quản lý và xây dựng các quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc, cải cách hành chính trong quá trình xử lý công việc, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị.


- Theo dõi và sử dụng hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở, kịp thời cập nhật thông tin chỉ đạo của lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện theo quy định.


- Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và giữ gìn tài sản cơ quan.


- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể công đoàn, chi đoàn tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền pháp luật và các buổi sinh hoạt đầu tuần nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.


- Thực hiện công tác thu chi tài chính, lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên phục vụ hoạt động tại Trung tâm. Thực hiện chế độ tiền lương, phúc lợi, giải quyết chế độ ốm đau cho viên chức và người lao động đầy đủ, kịp thời. Thực hiện công khai tài chính, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ hàng tháng theo quy định.


- Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản cho viên chức theo quy định.


Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2022 của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố./.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000025510193

TRUY CẬP HÔM NAY: 489

ĐANG ONLINE: 23