BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

 

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Chủ Tịch - Phan Kỳ Quan Triết congdoancoso.trungtamdubaonl@gmail.com
2 Phó Chủ Tịch - Lương Trần Ngọc Phương
3 UV.BCH - Lê Ngọc Thanh Lan
4 UV.BCH - Hoàng Lê Thanh Trúc
5 UV.BCH - Nguyễn Quang Huy

 

 

 

 1/ TỔ DƯ LUẬN XÃ HỘI

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Phó ban - Trang Thành Phước loc_mailoc@yahoo.com
2 Thành viên - Hồ Chí Cường cuongquantri@yahoo.com.vn

 

 2/ ỦY BAN KIỂM TRA

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Chủ nhiệm - Lương Trần Ngọc Phương ltnphuong.sldtbxh@tphcm.gov.vn
2 Thành viên - Nguyễn Thị Thanh Thảo carot_dethuong2002@yahoo.com.vn
3 Thành viên - Nguyễn Thị Triều trieunguyen.falmi@gmail.com

 

 3/ KẾ TOÁN VÀ THỦ QUỸ

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 UV.BCH - Kế toán CĐ - Lê Ngọc Thanh Lan lethanhlan111982@yahoo.com
2 Thủ quỹ CĐ - Phan Thị Trang trangphanqt98@gmail.com

 

TỔ TRƯỞNG CÁC TỔ CÔNG ĐOÀN

 

STT HỌ VÀ TÊN
1 Tổ trưởng - Trần Thị Lan Anh - Phòng Dự Báo - Cơ sở dữ liệu
2 Tổ trưởng - Nguyễn Huy Thành - Phòng Nghiên Cứu - Thị trường lao động
3 Tổ trưởng - Huỳnh Anh Duy - Phòng Tổ Chức - Kế toán

 

  

CHI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Bí thư - Nguyễn Quang Huy chidoandubao@gmail.com
2 Phó Bí thư - Huỳnh Anh Duy

 

QuẢN LÝ WEBSITE TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC

VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO WEBSITE
 Phó Giám Đốc - Phan Kỳ Quan Triết
QUẢN TRỊ WEBSITE
1 Tổ trưởng - Nguyễn Quang Huy
2 Thành viên - Lê Văn Thuận
3
Thành viên - Phùng Minh Trí

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000025476572

TRUY CẬP HÔM NAY: 6806

ĐANG ONLINE: 17