QUẢN LÝ VÀ QUY TRÌNH THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG (PHẦN 3)

     TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG         1.  Mục tiêu – nhiệm vụ thông tin thị trường lao động 1.1. Mục tiêu      - Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động (TTLĐ) thành phố về nội dung cũng như tổ chức hệ thống, cơ chế hoạt động, nâng cao trình độ...

NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ NGÀNH NGHỀ NĂM 2009 – 2010

Chương trình việc làm thành phố Hồ Chí Minh đã xác định giai đoạn 2009 – 2010, mỗi năm thành phố có nhu cầu nhân lực 270.000 – 280.000 chỗ làm việc. Xu hướng phát triển về cơ cấu ngành nghề - việc làm của thị trường lao động như sau :         STT ...

NHẬN ĐỊNH NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ XU HƯỚNG TUYỂN DỤNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUÝ 4 NĂM 2009

     Theo xu hướng tuyển dụng của trên 10.000 doanh nghiệp qua hệ thống các trung tâm giới thiệu việc làm, các trường đào tạo nghề, các mạng thông tin việc làm cho thấy nhận định trong quý 4 năm 2009, nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có trên 50.000 chỗ làm việc ổn định và...

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ

        Thành phố Hồ Chí Minh  có dân số trên 7,2 triệu người, nguồn nhân lực có 4,7 triệu người. Tổng số lao động đang làm việc có 3,3 triệu người, tổng số người đến tuổi lao động hàng năm bao gồm người ở tại thành phố và người ở từ các tỉnh, thành phố khác chuyển đến có nhu cầu đào tạo...

QUẢN LÝ VÀ QUY TRÌNH THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phát triển thị trường lao động đồng bộ với các loại thị trường, tạo môi trường cho sự vận động năng động và trật tự của cơ chế thị trường là một nhiệm vụ có tính chất chiến lược quan trọng để thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước Việt Nam.           Phát triển thị trường lao...

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC KỸ THUẬT ĐỂ TIẾP NHẬN CÔNG NGHỆ TỪ KHU VỰC FDI

Trong những năm qua, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã có đóng góp đáng kể đối với sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, không chỉ qua việc tạo ra một khối lượng sản phẩm và dịch vụ lớn mà còn tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động và nâng cao năng lực công nghệ, năng lực quản lý...

Đầu « 17 18 19 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000012321612

TRUY CẬP HÔM NAY: 1261

ĐANG ONLINE: 83