THÔNG BÁO VỀ NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH VÀ TREO CỜ TỔ QUỐC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2016

Thực hiện thông báo số 26623/TB-SLĐTBXH-VP ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ Tổ quốc ngày 01 tháng 01 năm 2016;

THÔNG BÁO Kết luận chỉ đạo của đồng chí Trần Thị Anh Đào – Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động tại buổi họp giao ban Ngày 15/12/2014 với các phòng của Trung tâm.

Ngày 15/12/2014, Đ/c Trần Thị Anh Đào – Giám đốc Trung tâm đã có buổi làm việc với các phòng của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh, cùng dự họp có đ/c...

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CUỘC HỌP VỀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2015

Khảo sát thường xuyên cung, cầu lao động trên hệ thống việc làm của doanh nghiệp, tổ chức giới thiệu việc làm và hệ thống các trường đào tạo tại thành phố, cập nhật cơ sở dữ liệu vào phần mềm cung – cầu lao động của Trung tâm.

Đầu « 4 5 6 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000011715071

TRUY CẬP HÔM NAY: 230

ĐANG ONLINE: 23