Chế độ làm việc, nghỉ ngơi với LĐ làm việc thời vụ

Bộ LĐTBXH vừa ban hành thông tư số 33/2011/TT-BLĐTBXH, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi hằng năm.

Điều kiện đăng ký hoạt động dạy nghề

Ngày 24.10, Bộ LĐTBXH đã ban hành thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng dạy nghề, đảm bảo hoạt động dạy nghề được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Các quy định của pháp luật dành cho lao động nữ

Lao động nữ là lực lượng lao động chiếm đa số trong các nhà máy, xí nghiệp hiện nay. Làm thế nào để bảo vệ quyền bình đẳng của lao động nữ trong xã hội và doanh nghiệp luôn là vấn đề bức xúc đối với các nhà quản lý. Diễn đàn Trách nhiệm xã hội xin trân trọng giới thiệu một số qui định của Pháp luật...

Chính sách mới Hướng dẫn xếp lương với người TN sơ cấp, TC-CĐ nghề

(LĐ) Từ 15.11, thông tư số 25/2011/TT-BLĐTBXH có hiệu lực trong việc sắp xếp lương cho lao động có trình độ sơ cấp, TC - CĐ nghề làm việc tại các doanh nghiệp.

TPHCM: Thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế

(HCM CityWeb)- UBND TPHCM đã ban hành Chỉ thị số 25/2011/CT-UBND về tăng cường thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn TP.

Quy định mới về chế độ đối với thanh niên xung phong

Ngày 27/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 40/2011/QĐ-TTG quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Theo quy định này, mức trợ cấp cũng như quyền lợi của các cựu thanh niên xung phong sẽ được nâng cao hơn trước đây.

Trợ cấp khó khăn cho người lao động trong doanh nghiệp

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 92/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao động trong doanh nghiệp theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Doanh nghiệp căn cứ tình hình tài chính để quyết định mức trợ cấp khó khăn cho người lao động,...

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp

(LĐ) Chính sách bảo hiểm thất nghiệp áp dụng bắt buộc đối với người lao động và người sử dụng lao động; có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2009, được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI - kỳ họp thứ chín thông...

Đầu « 3 4 5 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017386121

TRUY CẬP HÔM NAY: 1829

ĐANG ONLINE: 11