NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

Chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế - xã hội, liên quan trực tiếp đến các cân đối lớn của nền kinh tế, thị trường lao động và đời sống người hưởng lương, góp phần xây dựng hệ thống...

Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Ngày 30/03/2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2018/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2018.

Quy định về chấm dứt hợp đồng với lao động đủ điều kiện về hưu

Lê Ngọc Huynh – TPHCM hỏi: Đề nghị cơ quan chức năng làm rõ một số quy định về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu. Đơn vị của tôi tham khảo ý kiến luật sư và cho rằng đơn vị có quyền chấm dứt hợp đồng lao động với...

Thông tư 01/2018/TT-BLĐTBXH hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động Thương binh và Xã hội

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23/11/2015; Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của...

Từ 12/2/2018: Lập dữ liệu về xuất khẩu lao động trên internet

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 35/2017/TT-BLĐTBXH quy định việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tính đóng BHXH 2018

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có Thông tư số 32/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/2/2018; các quy định tại Thông tư áp dụng từ ngày 01/01/2018.

Cần biết về mức đóng BHXH bắt buộc từ ngày 1-1-2018

(NLĐO)- Từ ngày 1-1-2018 tiền lương đóng BHXH sẽ bao gồm tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Nhiều quy định mới về bảo hiểm xã hội áp dụng từ ngày 1-1-2018

(HNM) - Ngày 6-12, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2017

Quy định mới về chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam; tăng trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2017.

Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp

Nhằm giúp người học có điều kiện nâng cao tay nghề, trình độ bằng cấp và cơ hội việc làm bền vững, ngày 21/9/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp.

Từ 1/7, tăng 7,44% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Thủ tướng chính phủ vừa ban hành Nghị định 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, từ 1/7/2017, tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng so...

13 thay đổi dành cho cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/7/2017

1. Mức lương cơ sở tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng

Quy định mức đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc năm 2017

Về nguyên tắc, khi kí kết hợp đồng lao động với người lao động, người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

Hướng dẫn thực hiện chính sách việc làm công

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 11/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm về chính sách việc làm công. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày...

Quy định hoạt động đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH​ quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín...

Quy định mới chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH​ quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017 và bãi bỏ Mục II Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề và Chương III...

Cán bộ, công chức, viên chức và những văn bản pháp luật cần biết

Sau đây là các văn bản pháp luật dành cho cán bộ, công chức, viên chức, Thư Ký Luật

Quyền lợi mới đối với lao động nữ từ 2016

Bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 năm 2015 khi NGHỊ ĐỊNH 85/2015/NĐ-CP quy định về chính sách đối với lao động nữ được thi hành. Lao động nữ sẽ có một số quyền lợi như sau:

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2016

Chính phủ và các bộ ngành quyết định điều chỉnh một số quy định liên quan đến nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội...

Đầu « 1 2 3 4 5 » Cuối cùng 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000019043393

TRUY CẬP HÔM NAY: 4646

ĐANG ONLINE: 33