Báo cáo Kết quả thực hiện công tác 06 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019

Căn cứ Thông báo số 1036/TB-SLĐTBXH ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 đối với Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, Trung tâm...

1 2 3 4 9 » Cuối cùng 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000016302947

TRUY CẬP HÔM NAY: 431

ĐANG ONLINE: 11