Báo cáo Kết quả thực hiện công tác 06 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019

Căn cứ Thông báo số 1036/TB-SLĐTBXH ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 đối với Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, Trung tâm...

Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 05 năm 2019 và phương hướng công tác tháng 06 năm 2019

Khảo sát, thu thập thông tin nhu cầu nhân lực của 6.601 doanh nghiệp với 14.502 việc làm trống có nhu cầu tuyển lao động; thu thập thông tin cung nhân lực với 23.087 người có nhu cầu tìm việc làm. So với kế hoạch năm 2019, kết quả thực hiện trong...

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2019

Khảo sát nhu cầu nhân lực của 4.306 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với 9.326 việc làm trống (trong đó, thực hiện khảo sát gián tiếp thông qua hình thức rà soát, kiểm tra, tạo lập nguồn dữ liệu doanh nghiệp thành lập mới là 2.615...

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2019

Căn cứ Thông báo số 1036/TB-SLĐTBXH ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 đối với Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, Trung tâm...

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2019

Khảo sát nhu cầu nhân lực của 1.299 doanh nghiệp, với 6.857 vị trí việc làm trống và cung nhân lực với 2.274 người có nhu cầu tìm việc làm. So với kế hoạch năm 2019, kết quả thực hiện trong 02 tháng đầu năm đối với cầu nhân lực đạt 8,1% và...

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2019

Thu thập thông tin nhu cầu tuyển dụng của 1.531 doanh nghiệp đạt 4,37% kế hoạch năm 2019; thu thập thông tin 5.898 người có nhu cầu tìm việc làm đạt 5,13% kế hoạch năm 2019.

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2018

Căn cứ 21 nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2018 được Giám đốc Sở giao, căn cứ nghị quyết Chi bộ năm 2018 từng tháng, quý, 06 tháng; Ban Giám đốc Trung tâm đã xây dựng chương trình, giải pháp và chỉ tiêu thực hiện cụ thể nhiệm vụ năm 2018 theo...

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2018

Thu thập thông tin nhu cầu tuyển dụng của 2.236 doanh nghiệp với 10.402 chỗ làm việc, kết quả thực hiện 11 tháng 34.781 doanh nghiệp đạt 105% kế hoạch năm 2018; thu thập thông tin 3.875 người có nhu cầu tìm việc làm, kết quả 11 tháng 115.623 người lao động đạt 105% kế hoạch năm 2018.

1 2 3 4 9 » Cuối cùng 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015384845

TRUY CẬP HÔM NAY: 4310

ĐANG ONLINE: 32