BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 5 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 6 NĂM 2015

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (Cung – Cầu), trong tháng 5 năm 2015, thu thập thông tin 1.802 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 16.657 chỗ làm việc và 7.256 người có nhu cầu tìm việc làm

THÔNG BÁO VỀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2014

Căn cứ văn bản số 1302/SNV-CCVC ngày 15/4/2015 của Sở Nội vụ và văn bản số 7608/SLĐTBXH-TC ngày 27/4/2015 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2014

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 4 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM 2015

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (Cung – Cầu). Trong tháng 4 năm 2015, thu thập thông tin 1.962 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 15.109 chỗ làm việc và 6.554 người có nhu cầu tìm việc làm

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG. LÃNG PHÍ NĂM 2015

Thực hiện kế hoạch số 6840/KH-SLĐTBXH-VP, ngày 20/4/2015 của Giám Đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2015

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I VÀ KẾ HOẠCH QUÝ II NĂM 2015

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (Cung – Cầu). Trong quý I/2015, thu thập thông tin 3.272 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 35.084 chỗ làm việc và 16.882 người có nhu cầu tìm việc làm.

Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Thực hiện Kế hoạch số 3488/KH-SLĐTBXH ngày 02/3/2015 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường...

Kế hoạch triển khai thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Thực hiện Kế hoạch số 3482/KH-SLĐTBXH ngày 02/3/2015 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin...

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 03 NĂM 2015

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (Cung – Cầu), thu thập thông tin 1.110 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 12.985 chỗ làm việc và 4.516 người có nhu cầu tìm việc làm.

Kế hoạch Thực hiện thu thập thông tin thị trường lao động tại các Trung tâm dịch vụ việc làm nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

Thu thập thông tin tại các Trung tâm dịch vụ việc làm nhà nước về nhu cầu tuyển dụng lao động của thành phố trước và sau Tết Nguyên đán năm 2015

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 01 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2015

Thực hiện khảo sát định kỳ thị trường lao động (Cung – Cầu), thu thập thông tin 791 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 8.292 chỗ làm việc và 4.878 người có nhu cầu tìm việc làm.

BÁO CÁO CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Thực hiện chương trình công tác năm 2014, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành đã tiến hành hoạt động hướng nghiệp chọn ngành, nghề tại 59 trường trung học phổ thông, 38 trường Đại học, Cao đẳng,...

KẾ HOẠCH THAM DỰ NGÀY HỘI VIỆC LÀM “ƯU TIÊN NGƯỜI KHUYẾT TẬT” NĂM 2014 TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ DẠY NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Theo thư mời và kế hoạch số 18/KH-TTTT của Trung tâm Bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm người khuyết tật. Ban giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động Tp.HCM đã làm việc với Ban tổ chức ngày hội thống...

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 11 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2014

Thực hiện khảo sát định kỳ tháng về thị trường lao động (Cung – Cầu) đã thu thập thông tin của 1.123 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trong tháng 11 năm 2014 với 10.487 chỗ làm việc trống và 6.240 người có nhu cầu tìm việc làm

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH "KẾT NỐI SINH VIÊN - DOANH NGHIỆP" NĂM 2014 TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP ĐÔNG NAM Á (THỜI GIAN:22/11/2014)

Theo thư mời và kế hoạch của Trung cấp Đông Nam Á năm 2014. Ban giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động Tp.HCM đã làm việc với Ban Giám hiệu trường thống nhất kế hoạch phối hợp và tham gia tổ chức...

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 10 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2014

Thực hiện khảo sát định kỳ tháng về thị trường lao động (Cung – Cầu) đã thu thập thông tin của 1.556 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trong tháng 10 năm 2014 với 9.360 chỗ làm việc trống và 3.077 người có nhu cầu tìm việc làm...

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2014

Trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên sâu cho viên chức Trung tâm về nghiệp vụ dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức năm 2015 góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34-CT/TW NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ "TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG"

Thực hiện Kế hoạch số 13953/KH-SLĐTBXH-VP, ngày 10/9/2014 về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”...

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUÝ III VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2014

Thực hiện khảo sát định kỳ tháng về thị trường lao động (Cung – Cầu) đã thu thập thông tin của 4.262 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trong Quý III năm 2014 với 40.920 chỗ làm việc trống và 18.608 người có nhu cầu tìm việc làm...

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 8 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2014

- Thực hiện khảo sát định kỳ tháng về thị trường lao động (Cung – Cầu) đã thu thập thông tin của 1.632 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trong tháng 8 năm 2014 với 12.807 chỗ làm việc trống và 4.970 người có nhu cầu tìm việc làm...

GIÁM SÁT CẬP NHẬT BIẾN ĐỘNG THÔNG TIN CUNG, CẦU LAO ĐỘNG NĂM 2014

Thực hiện công văn số 10.014/SLĐTBXH-VL ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về phân công giám sát cập nhật biến động thông tin cung, cầu lao động năm 2014

Đầu « 2 3 4 5 6 » Cuối cùng 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013738489

TRUY CẬP HÔM NAY: 1468

ĐANG ONLINE: 20