BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ III VÀ KẾ HOẠCH QUÝ IV NĂM 2015

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (Cung – Cầu), trong quý III/2015 thu thập thông tin 3.526 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 20.187 chỗ làm việc và 10.288 người có nhu cầu tìm việc làm

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 8 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2015

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (Cung – Cầu) trong tháng 8 năm 2015, thu thập thông tin 1.742 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 12.235 chỗ làm việc và 5.987 người có nhu cầu tìm việc làm

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 7 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2015

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (Cung – Cầu), trong tháng 7 năm 2015, thu thập thông tin 1.632 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 14.557 chỗ làm việc và 6.056 người có nhu cầu tìm việc làm

BÁO CÁO TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG 06 NĂM TỪ 2009 ĐẾN 2015

Giai đoạn 06 năm 2009 – 2015, là quá trình hình thành và phát triển Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. HCM thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 11-04-2009 của Ủy ban nhân dân TP.HCM.

BÁO CÁO TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG 06 NĂM TỪ 2009 ĐẾN 2015

Giai đoạn 06 năm 2009 – 2015, là quá trình hình thành và phát triển Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. HCM thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh được thành lập...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ SƠ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2015

Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-TTDBNL ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM về sơ tuyển viên chức năm 2015

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2015

Thực hiện chương trình công tác năm 2015 của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh, trong 06 tháng đầu năm 2015 Trung tâm đã tập trung hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm...

THỂ LỆ HỘI THI SOẠN THẢO VĂN BẢN NĂM 2015

Căn cứ Kế hoạch số 121/KH-TTDBNL ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM về tổ chức Hội thi soạn thảo văn bản năm 2015

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 5 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 6 NĂM 2015

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (Cung – Cầu), trong tháng 5 năm 2015, thu thập thông tin 1.802 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 16.657 chỗ làm việc và 7.256 người có nhu cầu tìm việc làm

THÔNG BÁO VỀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2014

Căn cứ văn bản số 1302/SNV-CCVC ngày 15/4/2015 của Sở Nội vụ và văn bản số 7608/SLĐTBXH-TC ngày 27/4/2015 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2014

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 4 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM 2015

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (Cung – Cầu). Trong tháng 4 năm 2015, thu thập thông tin 1.962 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 15.109 chỗ làm việc và 6.554 người có nhu cầu tìm việc làm

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG. LÃNG PHÍ NĂM 2015

Thực hiện kế hoạch số 6840/KH-SLĐTBXH-VP, ngày 20/4/2015 của Giám Đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2015

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I VÀ KẾ HOẠCH QUÝ II NĂM 2015

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (Cung – Cầu). Trong quý I/2015, thu thập thông tin 3.272 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 35.084 chỗ làm việc và 16.882 người có nhu cầu tìm việc làm.

Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Thực hiện Kế hoạch số 3488/KH-SLĐTBXH ngày 02/3/2015 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường...

Kế hoạch triển khai thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Thực hiện Kế hoạch số 3482/KH-SLĐTBXH ngày 02/3/2015 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin...

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 03 NĂM 2015

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (Cung – Cầu), thu thập thông tin 1.110 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 12.985 chỗ làm việc và 4.516 người có nhu cầu tìm việc làm.

Kế hoạch Thực hiện thu thập thông tin thị trường lao động tại các Trung tâm dịch vụ việc làm nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

Thu thập thông tin tại các Trung tâm dịch vụ việc làm nhà nước về nhu cầu tuyển dụng lao động của thành phố trước và sau Tết Nguyên đán năm 2015

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 01 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2015

Thực hiện khảo sát định kỳ thị trường lao động (Cung – Cầu), thu thập thông tin 791 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 8.292 chỗ làm việc và 4.878 người có nhu cầu tìm việc làm.

BÁO CÁO CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Thực hiện chương trình công tác năm 2014, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành đã tiến hành hoạt động hướng nghiệp chọn ngành, nghề tại 59 trường trung học phổ thông, 38 trường Đại học, Cao đẳng,...

KẾ HOẠCH THAM DỰ NGÀY HỘI VIỆC LÀM “ƯU TIÊN NGƯỜI KHUYẾT TẬT” NĂM 2014 TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ DẠY NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Theo thư mời và kế hoạch số 18/KH-TTTT của Trung tâm Bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm người khuyết tật. Ban giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động Tp.HCM đã làm việc với Ban tổ chức ngày hội thống...

Đầu « 2 3 4 5 6 9 » Cuối cùng 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015366398

TRUY CẬP HÔM NAY: 7526

ĐANG ONLINE: 16