KẾ HOẠCH THAM DỰ NGÀY HỘI VIỆC LÀM “ƯU TIÊN NGƯỜI KHUYẾT TẬT” NĂM 2014 TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ DẠY NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Theo thư mời và kế hoạch số 18/KH-TTTT của Trung tâm Bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm người khuyết tật. Ban giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động Tp.HCM đã làm việc với Ban tổ chức ngày hội thống...

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 11 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2014

Thực hiện khảo sát định kỳ tháng về thị trường lao động (Cung – Cầu) đã thu thập thông tin của 1.123 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trong tháng 11 năm 2014 với 10.487 chỗ làm việc trống và 6.240 người có nhu cầu tìm việc làm

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH "KẾT NỐI SINH VIÊN - DOANH NGHIỆP" NĂM 2014 TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP ĐÔNG NAM Á (THỜI GIAN:22/11/2014)

Theo thư mời và kế hoạch của Trung cấp Đông Nam Á năm 2014. Ban giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động Tp.HCM đã làm việc với Ban Giám hiệu trường thống nhất kế hoạch phối hợp và tham gia tổ chức...

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 10 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2014

Thực hiện khảo sát định kỳ tháng về thị trường lao động (Cung – Cầu) đã thu thập thông tin của 1.556 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trong tháng 10 năm 2014 với 9.360 chỗ làm việc trống và 3.077 người có nhu cầu tìm việc làm...

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2014

Trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên sâu cho viên chức Trung tâm về nghiệp vụ dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức năm 2015 góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34-CT/TW NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ "TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG"

Thực hiện Kế hoạch số 13953/KH-SLĐTBXH-VP, ngày 10/9/2014 về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”...

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUÝ III VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2014

Thực hiện khảo sát định kỳ tháng về thị trường lao động (Cung – Cầu) đã thu thập thông tin của 4.262 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trong Quý III năm 2014 với 40.920 chỗ làm việc trống và 18.608 người có nhu cầu tìm việc làm...

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 8 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2014

- Thực hiện khảo sát định kỳ tháng về thị trường lao động (Cung – Cầu) đã thu thập thông tin của 1.632 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trong tháng 8 năm 2014 với 12.807 chỗ làm việc trống và 4.970 người có nhu cầu tìm việc làm...

GIÁM SÁT CẬP NHẬT BIẾN ĐỘNG THÔNG TIN CUNG, CẦU LAO ĐỘNG NĂM 2014

Thực hiện công văn số 10.014/SLĐTBXH-VL ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về phân công giám sát cập nhật biến động thông tin cung, cầu lao động năm 2014

BÁO CÁO 05 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN (2009 – 2014)

Giai đoạn 05 năm 2009 – 2014, là quá trình hình thành và phát triển Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. HCM thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 11-04-2009 của Ủy ban nhân dân TP.HCM.

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 7 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2014

Thực hiện khảo sát định kỳ tháng về thị trường lao động (Cung – Cầu) đã thu thập thông tin của 1.544 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trong tháng 7 năm 2014 với 4.405 chỗ làm việc trống và 1.810 người có nhu cầu tìm việc làm...

CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐIỂM SƠ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2014

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

LỊCH PHỎNG VẤN SƠ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2014 ( Ngày 23/6/2014)

Hội đồng xét tuyển viên chức của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM xếp lịch phỏng vấn ứng viên

Điều tra lao động, tiền lương và nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2014

Ngày 16/05/2014, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 6118/SLĐTBXH-VL triển khai đến các doanh nghiệp công tác thu thập thông tin về lao động, tiền lương và nhu cầu sử dụng lao động năm 2014 với các nội dung chính...

BÁO CÁO CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 06 THÁNG CUỐI NĂM 2014

Thực hiện chương trình công tác năm 2014 của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh, trong 06 tháng đầu năm 2014 Trung tâm đã tập trung hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm đề ra...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM NĂM 2014

Thực hiện kế hoạch số 6002/KH-SLĐTBXH-TC ngày 13/5/2014 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2014.

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 5 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 6 NĂM 2014

Thực hiện khảo sát định kỳ tháng về thị trường lao động (Cung – Cầu) đã thu thập thông tin của 1.623 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trong tháng 5 năm 2014 với 15.210 chỗ làm việc trống và 2.803 người có nhu cầu tìm việc làm

BÁO CÁO CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP KẾT HỢP KHẢO SÁT NHU CẦU HỌC NGHỀ VIỆC LÀM QUÝ I NĂM 2014

Trong Quý I/2014, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM đã tham gia cùng Báo Giáo dục thành phố, Báo Tuổi trẻ, Báo Thanh niên, Hội dạy nghề, một số trường Đại học, Cao đẳng – Trung cấp...

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2014 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2014

Thực hiện khảo sát định kỳ tháng về thị trường lao động (Cung – Cầu) đã thu thập thông tin của 1.245 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trong tháng 4 năm 2014 với 14.361 chỗ làm việc trống và 2.649 người có nhu cầu tìm việc làm

Đầu « 2 3 4 5 6 8 » Cuối cùng 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000012615994

TRUY CẬP HÔM NAY: 897

ĐANG ONLINE: 13