BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 01 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2017

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng thu thập thông tin 1.775 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 15.729 chỗ làm việc và 4.950 người có nhu cầu tìm việc làm.

Dự báo nhân lực và thị trường lao động trong tương lai

Một trong số các hoạt động nổi bật của FALMI là tư vấn thông tin thị trường lao động cho các đối tượng có nhu cầu, ông có thể cho biết thêm về hoạt động này?

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Năm 2016 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung, quán triệt và kịp thời triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo và chương trình kế hoạch của Đảng ủy và Ban...

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 10 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2016

Thực hiện cập nhật định kỳ khảo sát cung - cầu lao động từ các doanh nghiệp, tổ chức giới thiệu việc làm và các trường đào tạo tại thành phố. Trong tháng 10 năm 2016 thu thập thông tin 1.480 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng - 13.629 chỗ làm...

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ III VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2016

Thực hiện cập nhật định kỳ khảo sát cung, cầu lao động từ các doanh nghiệp, tổ chức giới thiệu việc làm và các trường đào tạo tại thành phố. Trong quý III/2016 thu thập thông tin 6.972 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 27.073 chỗ làm việc...

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 8 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2016

Khảo sát thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng thu thập thông tin 1.361 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 10.954 chỗ làm việc trống và 5.368 người có nhu cầu tìm việc làm.

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 7 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2016

Khảo sát thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng thu thập thông tin 4.372 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 7.515 chỗ làm việc trống và 1.064 người có nhu cầu tìm việc làm

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 6/2016 thu thập thông tin 11.924 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 137.970 chỗ làm việc trống và 95.349 người có nhu cầu tìm việc làm

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 5 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2016

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 5/2016 thu thập thông tin 1.147 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 8.030 chỗ làm việc trống và 4.034 người có nhu cầu tìm việc làm

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 4 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2016

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 4/2016 thu thập thông tin 1.557 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 12.703 chỗ làm việc trống và 4.202 người có nhu cầu tìm việc làm

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2016

Thực hiện cập nhật định kỳ khảo sát cung, cầu lao động từ các doanh nghiệp, tổ chức giới thiệu việc làm và các trường đào tạo tại thành phố. Trong quý I/2016 thu thập thông tin 4.139 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 32.783 chỗ làm việc...

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2016

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 02/2016 thu thập thông tin 1.518 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 12.210 chỗ làm việc và 5.140 người có nhu cầu tìm việc làm

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 01 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2016

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 01/2016 thu thập thông tin 1.010 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 8.153 chỗ làm việc và 3.290 người có nhu cầu tìm việc làm.

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

Năm 2015 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt và kịp thời triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ nhiệm vụ theo chỉ đạo và chương trình kế hoạch của Đảng ủy và Ban...

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 11 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2015

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 11/2015 thu thập thông tin 1.910 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 14.338 chỗ làm việc và 6.998 người có nhu cầu tìm việc làm

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 10 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2015

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (Cung – Cầu), trong tháng 10/2015 thu thập thông tin 1.319 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 9.872 chỗ làm việc và 4.712 người có nhu cầu tìm việc làm.

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ III VÀ KẾ HOẠCH QUÝ IV NĂM 2015

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (Cung – Cầu), trong quý III/2015 thu thập thông tin 3.526 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 20.187 chỗ làm việc và 10.288 người có nhu cầu tìm việc làm

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 8 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2015

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (Cung – Cầu) trong tháng 8 năm 2015, thu thập thông tin 1.742 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 12.235 chỗ làm việc và 5.987 người có nhu cầu tìm việc làm

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 7 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2015

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (Cung – Cầu), trong tháng 7 năm 2015, thu thập thông tin 1.632 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 14.557 chỗ làm việc và 6.056 người có nhu cầu tìm việc làm

BÁO CÁO TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG 06 NĂM TỪ 2009 ĐẾN 2015

Giai đoạn 06 năm 2009 – 2015, là quá trình hình thành và phát triển Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. HCM thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 11-04-2009 của Ủy ban nhân dân TP.HCM.

Đầu « 1 2 3 4 5 9 » Cuối cùng 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014622144

TRUY CẬP HÔM NAY: 1362

ĐANG ONLINE: 10