Kế hoạch triển khai thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Thực hiện Kế hoạch số 3482/KH-SLĐTBXH ngày 02/3/2015 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin...

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 03 NĂM 2015

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (Cung – Cầu), thu thập thông tin 1.110 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 12.985 chỗ làm việc và 4.516 người có nhu cầu tìm việc làm.

Kế hoạch Thực hiện thu thập thông tin thị trường lao động tại các Trung tâm dịch vụ việc làm nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

Thu thập thông tin tại các Trung tâm dịch vụ việc làm nhà nước về nhu cầu tuyển dụng lao động của thành phố trước và sau Tết Nguyên đán năm 2015

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 01 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2015

Thực hiện khảo sát định kỳ thị trường lao động (Cung – Cầu), thu thập thông tin 791 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 8.292 chỗ làm việc và 4.878 người có nhu cầu tìm việc làm.

BÁO CÁO CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Thực hiện chương trình công tác năm 2014, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành đã tiến hành hoạt động hướng nghiệp chọn ngành, nghề tại 59 trường trung học phổ thông, 38 trường Đại học, Cao đẳng,...

KẾ HOẠCH THAM DỰ NGÀY HỘI VIỆC LÀM “ƯU TIÊN NGƯỜI KHUYẾT TẬT” NĂM 2014 TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ DẠY NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Theo thư mời và kế hoạch số 18/KH-TTTT của Trung tâm Bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm người khuyết tật. Ban giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động Tp.HCM đã làm việc với Ban tổ chức ngày hội thống...

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 11 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2014

Thực hiện khảo sát định kỳ tháng về thị trường lao động (Cung – Cầu) đã thu thập thông tin của 1.123 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trong tháng 11 năm 2014 với 10.487 chỗ làm việc trống và 6.240 người có nhu cầu tìm việc làm

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH "KẾT NỐI SINH VIÊN - DOANH NGHIỆP" NĂM 2014 TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP ĐÔNG NAM Á (THỜI GIAN:22/11/2014)

Theo thư mời và kế hoạch của Trung cấp Đông Nam Á năm 2014. Ban giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động Tp.HCM đã làm việc với Ban Giám hiệu trường thống nhất kế hoạch phối hợp và tham gia tổ chức...

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 10 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2014

Thực hiện khảo sát định kỳ tháng về thị trường lao động (Cung – Cầu) đã thu thập thông tin của 1.556 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trong tháng 10 năm 2014 với 9.360 chỗ làm việc trống và 3.077 người có nhu cầu tìm việc làm...

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2014

Trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên sâu cho viên chức Trung tâm về nghiệp vụ dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức năm 2015 góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34-CT/TW NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ "TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG"

Thực hiện Kế hoạch số 13953/KH-SLĐTBXH-VP, ngày 10/9/2014 về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”...

BÁO CÁO CÔNG TÁC QUÝ III VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2014

Thực hiện khảo sát định kỳ tháng về thị trường lao động (Cung – Cầu) đã thu thập thông tin của 4.262 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trong Quý III năm 2014 với 40.920 chỗ làm việc trống và 18.608 người có nhu cầu tìm việc làm...

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 8 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2014

- Thực hiện khảo sát định kỳ tháng về thị trường lao động (Cung – Cầu) đã thu thập thông tin của 1.632 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trong tháng 8 năm 2014 với 12.807 chỗ làm việc trống và 4.970 người có nhu cầu tìm việc làm...

GIÁM SÁT CẬP NHẬT BIẾN ĐỘNG THÔNG TIN CUNG, CẦU LAO ĐỘNG NĂM 2014

Thực hiện công văn số 10.014/SLĐTBXH-VL ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về phân công giám sát cập nhật biến động thông tin cung, cầu lao động năm 2014

BÁO CÁO 05 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN (2009 – 2014)

Giai đoạn 05 năm 2009 – 2014, là quá trình hình thành và phát triển Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. HCM thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 11-04-2009 của Ủy ban nhân dân TP.HCM.

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 7 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2014

Thực hiện khảo sát định kỳ tháng về thị trường lao động (Cung – Cầu) đã thu thập thông tin của 1.544 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trong tháng 7 năm 2014 với 4.405 chỗ làm việc trống và 1.810 người có nhu cầu tìm việc làm...

CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐIỂM SƠ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2014

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

LỊCH PHỎNG VẤN SƠ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2014 ( Ngày 23/6/2014)

Hội đồng xét tuyển viên chức của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM xếp lịch phỏng vấn ứng viên

Điều tra lao động, tiền lương và nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2014

Ngày 16/05/2014, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 6118/SLĐTBXH-VL triển khai đến các doanh nghiệp công tác thu thập thông tin về lao động, tiền lương và nhu cầu sử dụng lao động năm 2014 với các nội dung chính...

Đầu « 1 2 3 4 5 7 » Cuối cùng 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000011324051

TRUY CẬP HÔM NAY: 413

ĐANG ONLINE: 29