BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ III VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2016

Thực hiện cập nhật định kỳ khảo sát cung, cầu lao động từ các doanh nghiệp, tổ chức giới thiệu việc làm và các trường đào tạo tại thành phố. Trong quý III/2016 thu thập thông tin 6.972 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 27.073 chỗ làm việc...

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 8 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2016

Khảo sát thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng thu thập thông tin 1.361 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 10.954 chỗ làm việc trống và 5.368 người có nhu cầu tìm việc làm.

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 7 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2016

Khảo sát thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng thu thập thông tin 4.372 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 7.515 chỗ làm việc trống và 1.064 người có nhu cầu tìm việc làm

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 6/2016 thu thập thông tin 11.924 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 137.970 chỗ làm việc trống và 95.349 người có nhu cầu tìm việc làm

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 5 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2016

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 5/2016 thu thập thông tin 1.147 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 8.030 chỗ làm việc trống và 4.034 người có nhu cầu tìm việc làm

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 4 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2016

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 4/2016 thu thập thông tin 1.557 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 12.703 chỗ làm việc trống và 4.202 người có nhu cầu tìm việc làm

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2016

Thực hiện cập nhật định kỳ khảo sát cung, cầu lao động từ các doanh nghiệp, tổ chức giới thiệu việc làm và các trường đào tạo tại thành phố. Trong quý I/2016 thu thập thông tin 4.139 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 32.783 chỗ làm việc...

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2016

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 02/2016 thu thập thông tin 1.518 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 12.210 chỗ làm việc và 5.140 người có nhu cầu tìm việc làm

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 01 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2016

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 01/2016 thu thập thông tin 1.010 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 8.153 chỗ làm việc và 3.290 người có nhu cầu tìm việc làm.

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

Năm 2015 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt và kịp thời triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ nhiệm vụ theo chỉ đạo và chương trình kế hoạch của Đảng ủy và Ban...

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 11 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2015

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 11/2015 thu thập thông tin 1.910 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 14.338 chỗ làm việc và 6.998 người có nhu cầu tìm việc làm

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 10 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2015

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (Cung – Cầu), trong tháng 10/2015 thu thập thông tin 1.319 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 9.872 chỗ làm việc và 4.712 người có nhu cầu tìm việc làm.

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ III VÀ KẾ HOẠCH QUÝ IV NĂM 2015

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (Cung – Cầu), trong quý III/2015 thu thập thông tin 3.526 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 20.187 chỗ làm việc và 10.288 người có nhu cầu tìm việc làm

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 8 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2015

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (Cung – Cầu) trong tháng 8 năm 2015, thu thập thông tin 1.742 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 12.235 chỗ làm việc và 5.987 người có nhu cầu tìm việc làm

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 7 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2015

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (Cung – Cầu), trong tháng 7 năm 2015, thu thập thông tin 1.632 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 14.557 chỗ làm việc và 6.056 người có nhu cầu tìm việc làm

BÁO CÁO TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG 06 NĂM TỪ 2009 ĐẾN 2015

Giai đoạn 06 năm 2009 – 2015, là quá trình hình thành và phát triển Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. HCM thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 11-04-2009 của Ủy ban nhân dân TP.HCM.

BÁO CÁO TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG 06 NĂM TỪ 2009 ĐẾN 2015

Giai đoạn 06 năm 2009 – 2015, là quá trình hình thành và phát triển Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. HCM thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh được thành lập...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ SƠ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2015

Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-TTDBNL ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM về sơ tuyển viên chức năm 2015

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2015

Thực hiện chương trình công tác năm 2015 của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh, trong 06 tháng đầu năm 2015 Trung tâm đã tập trung hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm...

THỂ LỆ HỘI THI SOẠN THẢO VĂN BẢN NĂM 2015

Căn cứ Kế hoạch số 121/KH-TTDBNL ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM về tổ chức Hội thi soạn thảo văn bản năm 2015

Đầu « 1 2 3 4 5 » Cuối cùng 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013756080

TRUY CẬP HÔM NAY: 1503

ĐANG ONLINE: 31