THÔNG BÁO VỀ TREO CỜ TỔ QUỐC VÀ NGHỈ LỄ NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG NĂM 2017

Thực hiện thông báo số 62/TB-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Ngày Gỉai phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và ngày Quốc Tế Lao động năm 2017; Sở Lao động - Thương...

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2017

Khảo sát cung, cầu lao động các doanh nghiệp, tổ chức giới thiệu việc làm và các trường đào tạo tại Thành phố. Trong tháng 4/2017 thu thập thông tin 2.225 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 17.944 chỗ làm việc và 25.878 người có nhu...

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2017

- Trong quý I năm 2017, Trung tâm đã triển khai, chỉ đạo quán triệt đến Trưởng các Phòng, viên chức về dự thảo chương trình công tác, các chỉ tiêu thực hiện năm 2017; chấn chỉnh việc thực hiện nội quy, kỷ luật cơ quan, thời giờ làm...

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2017

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng thu thập thông tin 1.623 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 15.960 chỗ làm việc và 2.497 người có nhu cầu tìm việc làm

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 01 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2017

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng thu thập thông tin 1.775 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 15.729 chỗ làm việc và 4.950 người có nhu cầu tìm việc làm.

Dự báo nhân lực và thị trường lao động trong tương lai

Một trong số các hoạt động nổi bật của FALMI là tư vấn thông tin thị trường lao động cho các đối tượng có nhu cầu, ông có thể cho biết thêm về hoạt động này?

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Năm 2016 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung, quán triệt và kịp thời triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo và chương trình kế hoạch của Đảng ủy và Ban...

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 10 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2016

Thực hiện cập nhật định kỳ khảo sát cung - cầu lao động từ các doanh nghiệp, tổ chức giới thiệu việc làm và các trường đào tạo tại thành phố. Trong tháng 10 năm 2016 thu thập thông tin 1.480 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng - 13.629 chỗ làm...

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ III VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2016

Thực hiện cập nhật định kỳ khảo sát cung, cầu lao động từ các doanh nghiệp, tổ chức giới thiệu việc làm và các trường đào tạo tại thành phố. Trong quý III/2016 thu thập thông tin 6.972 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 27.073 chỗ làm việc...

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 8 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2016

Khảo sát thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng thu thập thông tin 1.361 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 10.954 chỗ làm việc trống và 5.368 người có nhu cầu tìm việc làm.

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 7 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2016

Khảo sát thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng thu thập thông tin 4.372 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 7.515 chỗ làm việc trống và 1.064 người có nhu cầu tìm việc làm

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 6/2016 thu thập thông tin 11.924 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 137.970 chỗ làm việc trống và 95.349 người có nhu cầu tìm việc làm

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 5 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2016

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 5/2016 thu thập thông tin 1.147 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 8.030 chỗ làm việc trống và 4.034 người có nhu cầu tìm việc làm

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 4 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2016

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 4/2016 thu thập thông tin 1.557 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 12.703 chỗ làm việc trống và 4.202 người có nhu cầu tìm việc làm

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2016

Thực hiện cập nhật định kỳ khảo sát cung, cầu lao động từ các doanh nghiệp, tổ chức giới thiệu việc làm và các trường đào tạo tại thành phố. Trong quý I/2016 thu thập thông tin 4.139 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 32.783 chỗ làm việc...

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2016

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 02/2016 thu thập thông tin 1.518 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 12.210 chỗ làm việc và 5.140 người có nhu cầu tìm việc làm

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 01 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2016

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 01/2016 thu thập thông tin 1.010 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 8.153 chỗ làm việc và 3.290 người có nhu cầu tìm việc làm.

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

Năm 2015 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt và kịp thời triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ nhiệm vụ theo chỉ đạo và chương trình kế hoạch của Đảng ủy và Ban...

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 11 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2015

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng 11/2015 thu thập thông tin 1.910 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 14.338 chỗ làm việc và 6.998 người có nhu cầu tìm việc làm

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 10 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2015

Khảo sát định kỳ thị trường lao động (Cung – Cầu), trong tháng 10/2015 thu thập thông tin 1.319 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 9.872 chỗ làm việc và 4.712 người có nhu cầu tìm việc làm.

Đầu « 1 2 3 4 5 9 » Cuối cùng 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015367108

TRUY CẬP HÔM NAY: 8256

ĐANG ONLINE: 28