Thị trường Lao động tháng 04 Dự báo nhu cầu nhân lực tháng 05 năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí MinhCẦU NHÂN LỰC THÁNG 05 NĂM 2019 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Tháng 4/2019, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát 4.034 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 19.304 chỗ làm việc, 10.087 người có nhu cầu tìm việc. Tổng hợp,...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 01 DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 02, THÀNG 03 NĂM 2019 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Tháng 1/2019, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát 1.905 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 13.973 chỗ làm việc, 2.259 người có nhu cầu tìm việc. Tổng hợp,...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 11 DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 12 NĂM 2018 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Tháng 11/2018, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát 1.608 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 15.344 chỗ làm việc, 5.020 người có nhu cầu tìm việc.

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2018 DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC NĂM 2019 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Năm 2018, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên khảo sát, cập nhật cung – cầu lao động thành phố tại 21 sàn giao dịch, ngày hội việc làm; tư vấn hướng nghiệp tại 250...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 10 DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 11 NĂM 2018 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Tháng 10/2018, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát 2.111 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 24.198 chỗ làm việc, 8.560 người có nhu cầu tìm việc. Tổng hợp, phân tích như sau:

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ III - DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC QUÝ IV NĂM 2018 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quý III/2018, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát 10.063 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 100.181 chỗ làm việc, 23.656 người có nhu cầu tìm việc.

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 8 DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 9 NĂM 2018 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Tháng 8 năm 2018, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát 2.869 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 21.324 chỗ làm việc, 8.926 người có nhu cầu tìm việc. Tổng hợp,...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 7 DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 8 NĂM 2018 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Trong tháng 7 năm 2018, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát 2.464 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 14.920 chỗ làm việc, 7.026 người có nhu cầu tìm việc

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 VÀ DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC 06 THÁNG CUỐI NĂM 2018 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trong 06 tháng đầu năm 2018, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động khảo sát, cập nhật cung - cầu lao động trên địa bàn thành phố tại các doanh nghiệp, các kênh thông tin tuyển dụng - việc làm với...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 05 NĂM 2018 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 06 NĂM 2018 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trong tháng 5 năm 2018, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát 2.632 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 10.659 chỗ làm việc, 20.626 người có nhu cầu tìm việc. Tổng...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 04 NĂM 2018 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 05 NĂM 2018 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trong tháng 4 năm 2018, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát 1.347 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 12.093 chỗ làm việc, 5.862 người có nhu cầu tìm việc. Tổng...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ I – DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC QUÝ II NĂM 2018 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Năm 2018, thành phố triển khai thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế động lực thúc đẩy phát triển thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2018 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 02, THÁNG 3 NĂM 2018 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TRƯỚC VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN 2018)

Trong tháng 1/2018, trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM thực hiện khảo sát cung – cầu lao động 1.247 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 11.731 việc làm ổn định, 4.000 việc làm thời vụ và 3.912 người lao...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2017 DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC NĂM 2018 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Năm 2017, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.Hồ Chí Minh thường xuyên khảo sát, cập nhật cung – cầu lao động thành phố tại 21 sàn giao dịch, ngày hội việc làm; 130 đợt hướng nghiệp tại các Trường...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2017 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 11 NĂM 2017 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM trong tháng 10/2017 thực hiện khảo sát, tổng hợp nhu cầu tuyển dụng tại 1.909 lượt doanh nghiệp với tổng số 15.857 chỗ việc làm, 6.024 lượt người có nhu cầu tìm việc....

1 2 3 4 6 » Cuối cùng 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013768715

TRUY CẬP HÔM NAY: 7486

ĐANG ONLINE: 34