PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 VÀ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2010

Chỉ số cầu nhân lực quý II năm 2010 giảm 28,05% so với quý I năm 2010. Điều này phù hợp với những nhận định của tháng 4, tháng 5 trong quý II là xu hướng nhu cầu nhân lực theo chiều hướng giảm ở tất cả các ngành, thể hiện việc đa số các doanh nghiệp tạm ổn định về nhân sự, tập trung cho sản xuất –...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 6/2010

Tháng 5/2010, nhu cầu nhân lực giảm 24,55% so với tháng 4. Cũng là xu hướng của tháng 4 nhu cầu nhân lực vẫn theo chiều hướng giảm ở tất cả các ngành chứng tỏ rằng đa số các doanh nghiệp tạm ổn định về nhân sự, phải tập trung cho công việc sản xuất – kinh doanh đồng thời tính toán nhân sự cho 06...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 4 NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG THÁNG 5 NĂM 2010

Tháng 4 năm 2010, số doanh nghiệp và chỉ số thông tin nhu cầu tuyển dụng của nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố trong tháng giảm 47,17% so với tháng 3/2010. Do trong tháng 3 nhiều doanh nghiệp đã triển khai nhu cầu tuyển dụng kéo dài đến hết tháng 4 và tháng 5/2010...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUÝ I - NHẬN ĐỊNH NHU CẦU NHÂN LỰC QUÝ II NĂM 2010

Chỉ số nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong quý I/2010 tăng 17,1% so với quý IV/2009. Nhu cầu chỗ làm việc trong phần lớn các ngành nghề đều tăng. Nguồn cầu vượt nguồn cung ở các ngành cần lao động phổ thông và sơ cấp nghề.

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 02 - NHẬN ĐỊNH NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 3 NĂM 2010

Trong tháng 02 chỉ số cầu nhân lực giảm 84,39% so với chỉ số cầu nhân lực tháng 01. Những ngành nghề có số lượng tuyển dụng nhiều trong tháng 02 là ngành nghề Dịch vụ - Phục vụ 12,05%, Dệt - May – Giày da 11,59%, Marketing – Nhân viên kinh doanh 10,80%..

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 12 NĂM 2009 - NHẬN ĐỊNH NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 1 VÀ DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC QUÝ I NĂM 2010

Trong tháng 12/2009 chỉ số cầu nhân lực giảm 33,66% so với chỉ số cầu nhân lực tháng 11/2009. Cụ thể chỉ số cầu của 10 ngành nghề tăng và 17 ngành nghề giảm. Các ngành nghề tăng về số lượng tuyển dụng là ngành nghề Dầu khí – Địa chất tăng 12,3 lần...

Đầu « 5 6 7 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000016209919

TRUY CẬP HÔM NAY: 2209

ĐANG ONLINE: 9