PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 08 NĂM 2011 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CẦU NHÂN LỰC THÁNG 09 NĂM 2011 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thị trường lao động thành phố tháng 08/2011 giảm trên 20% chỗ làm việc ổn định và tăng khoảng 10% nhu cầu việc làm thời vụ. Như đã dự đoán những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao trong tháng 8/2011 là Dịch vụ - phục vụ, Marketing - Nhân viên Kinh doanh

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 07 NĂM 2011 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 08 NĂM 2011 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thị trường lao động tháng 07/2011 nhu cầu tuyển dụng giảm hầu hết các ngành nghề so với những tháng quý II/2011. Những ngành nghề cần nhiều lao động phổ thông như Dệt may – Giày da, Dịch vụ - Phục vụ và những ngành nghề như: Điện – Điện tử, Cơ khí, Xây dựng – Kiến trúc...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CẦU NHÂN LỰC 06 THÁNG CUỐI NĂM 2011 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chỉ số nhu cầu tuyển dụng lao động 06 tháng đầu năm 2011 tăng bình quân 30% so với 6 tháng cuối năm 2010, nhóm ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng tăng nhiều nhất là Dệt may – Giày da (19,76%), Marketing - Nhân viên Kinh doanh (11,87%), Dịch vụ...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2011 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CẦU NHÂN LỰC THÁNG 6 NĂM 2011 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thị trường lao động tháng 05/2011 nhu cầu tuyển dụng tăng 37,34 % so với tháng 04/2011, những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất Marketing - Nhân viên Kinh doanh (26,09%)...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 4 NĂM 2011 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CẦU NHÂN LỰC THÁNG 5 NĂM 2011 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tháng 04/2011 nhu cầu tuyển dụng tăng 23,9 % so với tháng 03/2011, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất Dệt may – Giày da (29,31%), Bán hàng (21,28%), Marketing - Nhân viên Kinh doanh (11,78%), Dịch vụ và phục vụ (5,26%), Điện tử - viễn thông (5,71%), Giáo dục – Đào tạo – Thư viện (4,15%)…

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ I NĂM 2011 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CẦU NHÂN LỰC QUÝ II NĂM 2011 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chỉ số nhu cầu tuyển dụng lao động của quý I/2011 tăng 1,45% so với cùng kỳ năm 2010 và tăng 1,7 lần so với quý IV năm 2010. Quý I nhằm vào dịp lễ tết; những ngành nghề cần nhiều lao động giản đơn được tuyển dụng rất nhiều cho những công việc thời vụ, sản xuất như những ngành nghề lĩnh vực...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 02 NĂM 2011- NHẬN ĐỊNH VÀ DỰ BÁO THÁNG 03 NĂM 2011

Nhu cầu tuyển dụng lao động của tháng 02/2011 tăng 25,58% so với tháng 01/2011. Những ngành nghề có số lượng tuyển dụng nhiều trong tháng 02/2011 tập trung nhu cầu lao độngphổ thông trong lĩnh vực như: Dệt may – Giày da, Nhựa bao bì, Điện tử viễn thông, sản xuất lương thực, thực phẩm ...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 01 NĂM 2011- NHẬN ĐỊNH VÀ DỰ BÁO THÁNG 2 NĂM 2011

Nhu cầu tuyển dụng lao động của tháng 01/2011 tăng 5,03% so với cùng thời điểm năm 2010. Những ngành nghề có số lượng tuyển dụng nhiều trong tháng 01/2011 tập trung nhu cầu lao động thời vụvề lĩnh vực dịch vụ như: Bán hàngđiện tử; sản phẩm hàng dân dụng; mỹ nghệ, đồ gỗ; thực phẩm nước giải khát;...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2010 VÀ DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC NĂM 2011

Tình hình chung thị trường lao động thành phố năm 2010 diễn ra nhiều biến động về chênh lệch cung – cầu và với xu hướng phát triển tốt hơn năm 2009. Quý I năm 2010, thị trường lao động diễn ra mất cân bằng giữa nhu cầu tuyển dụng theo cơ cấu trình độ chuyên môn và ngành nghề, trong những tháng này...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2010 VÀ DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC NĂM 2011

Từ kết quả quá trình khảo sát liên tục về thị trường lao động (cung – cầu) tại 18 lần tham gia sàn giao dịch, ngày hội việc làm trên địa bàn thành phố, các nguồn thông tin của các trung tâm giới thiệu việc làm, trường dạy...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 10 NĂM 2010- NHẬN ĐỊNH VÀ DỰ BÁO THÁNG 11 VÀ 12 NĂM 2010

Nhu cầu tuyển dụng của tháng 10/2010 tăng nhẹ (1,47%) so với tháng 9/2010. Marketing - Nhân viên Kinh doanh vẫn là ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao nhất (20,04%) trong tháng, kế đến là một số ngành nghề như Dịch vụ và phục vụ (9,45%), Dệt - May - Giày da (8,57%), Tư vấn - Bảo hiểm (7,94%), Bán...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUÝ III NĂM 2010 - NHẬN ĐỊNH VÀ DỰ BÁO QUÝ IV NĂM 2010

Chỉ số cầu chung của thị trường lao động thành phố quý III/2010 giảm 3,15% so với quý II/2010 và giảm 30,3% so với quý I/2010 và giảm nhiều nhất là nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông.

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 8 NĂM 2010 VÀ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 9 NĂM 2010

Thị trường lao động tháng 8 diễn biến như những nhận định của tháng 7, với chỉ số cầu nhân lực tháng 8 năm 2010 tăng 25,98% so với tháng 7 năm 2010, tăng đều hầu hết các nhóm ngành nghề và cơ cấu trình độ nghề; nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông trong tháng 8 tăng 74,47%...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM THÁNG 7 NĂM 2010 VÀ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2010

Chỉ số cầu nhân lực tháng 7 năm 2010 tăng 15,52% so với tháng 6 năm 2010, chủ yếu tăng ở những ngành sản xuất gia công, chế biến và ngành cần sử dụng lao động thời vụ, vì trong tháng 7 nguồn lao động thời vụ lớn và hầu hết là lao động có trình độ ...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 VÀ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2010

Chỉ số cầu nhân lực quý II năm 2010 giảm 28,05% so với quý I năm 2010. Điều này phù hợp với những nhận định của tháng 4, tháng 5 trong quý II là xu hướng nhu cầu nhân lực theo chiều hướng giảm ở tất cả các ngành, thể hiện việc đa số các doanh nghiệp tạm ổn định về nhân sự, tập trung cho sản xuất –...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 6/2010

Tháng 5/2010, nhu cầu nhân lực giảm 24,55% so với tháng 4. Cũng là xu hướng của tháng 4 nhu cầu nhân lực vẫn theo chiều hướng giảm ở tất cả các ngành chứng tỏ rằng đa số các doanh nghiệp tạm ổn định về nhân sự, phải tập trung cho công việc sản xuất – kinh doanh đồng thời tính toán nhân sự cho 06...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 4 NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG THÁNG 5 NĂM 2010

Tháng 4 năm 2010, số doanh nghiệp và chỉ số thông tin nhu cầu tuyển dụng của nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố trong tháng giảm 47,17% so với tháng 3/2010. Do trong tháng 3 nhiều doanh nghiệp đã triển khai nhu cầu tuyển dụng kéo dài đến hết tháng 4 và tháng 5/2010...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUÝ I - NHẬN ĐỊNH NHU CẦU NHÂN LỰC QUÝ II NĂM 2010

Chỉ số nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong quý I/2010 tăng 17,1% so với quý IV/2009. Nhu cầu chỗ làm việc trong phần lớn các ngành nghề đều tăng. Nguồn cầu vượt nguồn cung ở các ngành cần lao động phổ thông và sơ cấp nghề.

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 02 - NHẬN ĐỊNH NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 3 NĂM 2010

Trong tháng 02 chỉ số cầu nhân lực giảm 84,39% so với chỉ số cầu nhân lực tháng 01. Những ngành nghề có số lượng tuyển dụng nhiều trong tháng 02 là ngành nghề Dịch vụ - Phục vụ 12,05%, Dệt - May – Giày da 11,59%, Marketing – Nhân viên kinh doanh 10,80%..

Đầu « 4 5 6 7 » Cuối cùng 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015378669

TRUY CẬP HÔM NAY: 920

ĐANG ONLINE: 30