PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 08 NĂM 2012 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CẦU NHÂN LỰC THÁNG 09 NĂM 2012 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trong tháng 08 năm 2012, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh đã khảo sát, cập nhật Cung – Cầu lao động các hoạt động, ngày hội việc làm,ngày hội hướng nghiệp, các tổ chức hoạt động giới thiệu việc làm...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 07 NĂM 2012 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CẦU NHÂN LỰC THÁNG 08 NĂM 2012 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trong tháng 07 năm 2012, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh đã khảo sát, cập nhật Cung – Cầu lao động từ các hoạt động sàn giao dịch việc làm, ngày hội nghề nghiệp- việc làm, các tổ chức hoạt động giới thiệu việc làm...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CẦU NHÂN LỰC QUÝ III VÀ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2012 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

06 tháng đầu năm 2012, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh đã khảo sát, cập nhật Cung – Cầu lao động từ các hoạt động sàn giao dịch việc làm, ngày hội nghề nghiệp- việc làm, các tổ chức hoạt động giới thiệu việc làm và hệ thống thông tin tuyển...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 5 VÀ XU HƯỚNG CẦU NHÂN LỰC THÁNG 6 NĂM 2012 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trong tháng 5/2012 tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục gặp nhiều hạn chế, một số doanh nghiệp vừa và nhỏ phải thu hẹp sản xuất, giải thể, tình trạng công nhân đăng ký bảo hiểm thất nghiệp, mất việc làm tăng nhiều so với quý I/2012

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 4 VÀ XU HƯỚNG CẦU NHÂN LỰC THÁNG 5 NĂM 2012 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

So với tháng 03/2012, chỉ số cầu nhân lực tháng 04/2012 của một số ngành giảm là Quản lý nhân sự - Hành chính văn phòng, Dệt may – Da giày, Điện tử - Viễn thông, Tài chính – Ngân hàng, Chế biến lương thực – thực phẩm …

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ I NĂM 2012 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CẦU NHÂN LỰC QUÝ II NĂM 2012 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quý I/2012, chỉ số nhu cầu nhân lực tăng 31,48% so quý IV/2011 và giảm 14,43% so quý I/2011. Chỉ số nhu cầu tuyển dụng cao nhất là những nhóm ngành Dịch vụ - Phục vụ (16,61%), Nhân viên kinh doanh – Marketing (15,31%), Quản lý nhân sự - Hành chính văn phòng (12,46%)...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 02 NĂM 2012 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CẦU NHÂN LỰC THÁNG 03 NĂM 2012 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thị trường lao động thành phố tháng 02/2012, chỉ số nhu cầu tuyển dụng tăng 45% so tháng 01/2012. Nhu cầu tuyển dụng nhân lực nhiều là những ngành nghề sử dụng đa số lao động có trình độ Sơ cấp nghề và lao động phổ thông (43,84%) để ổn định nhân lực sau Tết Nhâm Thìn...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 12 NĂM 2011 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CẦU NHÂN LỰC THÁNG 01 VÀ THÁNG 02 NĂM 2012 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thị trường lao động tháng 12/2011 chỉ số nhu cầu tuyển dụng tăng 35,45% so với tháng 11/2011. Những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao là ngành nghề cần nhiều lao động phổ thông (43,24%) cho việc làm thời vụ cuối năm như: Nhân viên kinh doanh – Marketting (20,02%), Bán hàng (13,47%)...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2011 VÀ DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC NĂM 2012 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Năm 2011, thị trường lao động thành phố phát triển cùng với tác động của tình hình lạm phát và biến động tăng của chỉ số giá tiêu dùng, đã tạo diễn biến nhiều nghịch lý. Do tình hình khó khăn về sản xuất kinh doanh, hạn chế nguồn vốn, khoảng 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ phải ngưng hoặc tạm ngưng...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2011 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CẦU NHÂN LỰC THÁNG 11 NĂM 2011 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tổng quan thị trường lao động thành phố trong tháng 10/2011 ổn định so quý III, tỷ lệ biến động lao động giảm, dao động ở mức 15% so tổng số lao động đang làm việc trên địa bàn thành phố.

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2011 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CẦU NHÂN LỰC QUÝ IV NĂM 2011 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tổng số chỗ làm việc có nhu cầu tuyển dụng trên địa bàn thành phố trong 09 tháng đầu năm 2011 tăng 16,64% so với 9 tháng đầu năm 2010...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 08 NĂM 2011 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CẦU NHÂN LỰC THÁNG 09 NĂM 2011 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thị trường lao động thành phố tháng 08/2011 giảm trên 20% chỗ làm việc ổn định và tăng khoảng 10% nhu cầu việc làm thời vụ. Như đã dự đoán những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao trong tháng 8/2011 là Dịch vụ - phục vụ, Marketing - Nhân viên Kinh doanh

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 07 NĂM 2011 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 08 NĂM 2011 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thị trường lao động tháng 07/2011 nhu cầu tuyển dụng giảm hầu hết các ngành nghề so với những tháng quý II/2011. Những ngành nghề cần nhiều lao động phổ thông như Dệt may – Giày da, Dịch vụ - Phục vụ và những ngành nghề như: Điện – Điện tử, Cơ khí, Xây dựng – Kiến trúc...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CẦU NHÂN LỰC 06 THÁNG CUỐI NĂM 2011 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chỉ số nhu cầu tuyển dụng lao động 06 tháng đầu năm 2011 tăng bình quân 30% so với 6 tháng cuối năm 2010, nhóm ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng tăng nhiều nhất là Dệt may – Giày da (19,76%), Marketing - Nhân viên Kinh doanh (11,87%), Dịch vụ...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2011 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CẦU NHÂN LỰC THÁNG 6 NĂM 2011 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thị trường lao động tháng 05/2011 nhu cầu tuyển dụng tăng 37,34 % so với tháng 04/2011, những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất Marketing - Nhân viên Kinh doanh (26,09%)...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 4 NĂM 2011 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CẦU NHÂN LỰC THÁNG 5 NĂM 2011 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tháng 04/2011 nhu cầu tuyển dụng tăng 23,9 % so với tháng 03/2011, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất Dệt may – Giày da (29,31%), Bán hàng (21,28%), Marketing - Nhân viên Kinh doanh (11,78%), Dịch vụ và phục vụ (5,26%), Điện tử - viễn thông (5,71%), Giáo dục – Đào tạo – Thư viện (4,15%)…

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ I NĂM 2011 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CẦU NHÂN LỰC QUÝ II NĂM 2011 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chỉ số nhu cầu tuyển dụng lao động của quý I/2011 tăng 1,45% so với cùng kỳ năm 2010 và tăng 1,7 lần so với quý IV năm 2010. Quý I nhằm vào dịp lễ tết; những ngành nghề cần nhiều lao động giản đơn được tuyển dụng rất nhiều cho những công việc thời vụ, sản xuất như những ngành nghề lĩnh vực...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 02 NĂM 2011- NHẬN ĐỊNH VÀ DỰ BÁO THÁNG 03 NĂM 2011

Nhu cầu tuyển dụng lao động của tháng 02/2011 tăng 25,58% so với tháng 01/2011. Những ngành nghề có số lượng tuyển dụng nhiều trong tháng 02/2011 tập trung nhu cầu lao độngphổ thông trong lĩnh vực như: Dệt may – Giày da, Nhựa bao bì, Điện tử viễn thông, sản xuất lương thực, thực phẩm ...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 01 NĂM 2011- NHẬN ĐỊNH VÀ DỰ BÁO THÁNG 2 NĂM 2011

Nhu cầu tuyển dụng lao động của tháng 01/2011 tăng 5,03% so với cùng thời điểm năm 2010. Những ngành nghề có số lượng tuyển dụng nhiều trong tháng 01/2011 tập trung nhu cầu lao động thời vụvề lĩnh vực dịch vụ như: Bán hàngđiện tử; sản phẩm hàng dân dụng; mỹ nghệ, đồ gỗ; thực phẩm nước giải khát;...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2010 VÀ DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC NĂM 2011

Tình hình chung thị trường lao động thành phố năm 2010 diễn ra nhiều biến động về chênh lệch cung – cầu và với xu hướng phát triển tốt hơn năm 2009. Quý I năm 2010, thị trường lao động diễn ra mất cân bằng giữa nhu cầu tuyển dụng theo cơ cấu trình độ chuyên môn và ngành nghề, trong những tháng này...

Đầu « 3 4 5 6 » Cuối cùng 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013476561

TRUY CẬP HÔM NAY: 2985

ĐANG ONLINE: 18