THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ IV/2013 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC QUÝ I/2014 TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

Quý IV/2013 trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Tp.HCM khảo sát 3.994 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với tổng số 51.236 chỗ làm trống và 21.772 người lao động có nhu cầu tìm việc,...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2013 VÀ DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC NĂM 2014 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh trong năm 2013 thường xuyên thực hiện khảo sát, cập nhật cung – cầu thị trường lao động trên địa bàn thành phố, tiến hành thu thập thông tin tại 29...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 10 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 11 NĂM 2013 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trong tháng 10/2013, trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh khảo sát, cập nhật thông tin cung – cầu lao động từ các sàn giao dịch việc làm, ngày hội nghề nghiệp, các trung tâm giới thiệu việc làm và các doanh nghiệp thường xuyên có nhu cầu tuyển...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ III/2013 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC QUÝ IV/2013 TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

Trong quý III/2013, trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Tp.HCM thực hiện khảo sát 4.109 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động thường xuyên với tổng số 47.856 chỗ làm trống và 21.250 người lao động có nhu cầu tìm việc...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 8 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 9 NĂM 2013 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trong tháng 8/2013, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh khảo sát, cập nhật thông tin cung – cầu lao động từ các sàn giao dịch việc làm, ngày hội nghề nghiệp, các trung...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 7 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 8 NĂM 2013 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nhu cầu lao động trong tháng 7/2013 tăng 37,56% so với tháng 6/2013, nhu cầu tuyển dụng lao động gia tăng ở tất cả các trình độ chuyên môn kỹ thuật cụ thể: nhu cầu lao động chưa qua đào tạo (31,59%) tăng 31,21%; Công nhân kỹ thuật - Sơ cấp nghề (10,15%)...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG NHU CẦU NHÂN LỰC QUÝ III VÀ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2013

Nhu cầu nhân lực trong 06 tháng đầu năm 2013 vẫn giữ mức độ về số lượng chỗ làm việc xấp xỉ so 06 tháng đầu năm 2012 (135.000/142.000 nhu cầu tuyển dụng); tuy nhiên chỉ số cầu nhân lực giảm 25,45% so cùng kỳ năm 2012 ở các nhóm ngành nghề sử dụng...

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 5 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 6 NĂM 2013 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Theo định kỳ, trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, cập nhật thông tin cung – cầu thị trường lao động qua hệ thống các sàn giao dịch việc làm, ngày hội nghề nghiệp - việc làm, các tổ chức hoạt động giới thiệu việc làm và các...

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 4 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 5 NĂM 2013 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tổng hợp kết quả khảo sát thường xuyên từ hoạt động của các trung tâm giới thiệu việc làm tại thành phố và trung tâm GTVL, các khu chế xuất – công nghiệp thành phố, các hoạt động sàn giao dịch việc làm, ngày hội nghề nghiệp...

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ I/2013 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC QUÝ II/2013 TRÊN ĐỊA BÀN TP. HCM

Trong quý I/2013 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh đã khảo sát 4.936 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thường xuyên với tổng số 50.349 chỗ việc làm trống; 21.957 người lao động có nhu cầu tìm việc...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2013 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CẦU NHÂN LỰC THÁNG 02 -THÁNG 3 NĂM 2013 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ kết quả khảo sát, cập nhật cung – cầu lao động trên địa bàn thành phố với tổng số 2.317 doanh nghiệp – 19.185 chỗ làm việc cần tuyển dụng và 16.021 người có nhu cầu tìm việc làm trong tháng 01/2013 trên địa bàn thành phố...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ IV NĂM 2012 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CẦU NHÂN LỰC QUÝ I NĂM 2013 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tổng hợp số liệu khảo sát cung – cầu thị trường lao động thành phố từ 4.352 doanh nghiệp, 49.639 chỗ làm việc, và 37.552 lao động có nhu cầu tìm việc trong quý IV năm 2012...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2012 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG NHU CẦU NHÂN LỰC NĂM 2013 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh đã thường xuyên thực hiện khảo sát, cập nhật về thị trường lao động (cung – cầu) trên địa bàn thành phố. Năm 2012, Trung tâm đã khảo sát tại 22 sàn giao dịch, ngày hội việc làm...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2012 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CẦU NHÂN LỰC THÁNG 11 NĂM 2012 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trong tháng 10/2012 nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp thể hiện khá rõ nét: các nhóm ngành kỹ thuật – công nghệ có nhu cầu theo xu hướng tăng trong 3 quý đầu năm 2012 thì trong tháng 10/2012 nhu cầu tuyển dụng giảm hầu hết...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUÝ III NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CẦU NHÂN LỰC QUÝ IV NĂM 2012

Trong quý III năm 2012, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh đã cập nhật Cung – Cầu lao động tại thành phố với tổng số 10.001 doanh nghiệp – 76.865 chỗ làm việc cần tuyển dụng, đồng thời khảo sát 55.293 người có nhu cầu tìm việc làm...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 08 NĂM 2012 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CẦU NHÂN LỰC THÁNG 09 NĂM 2012 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trong tháng 08 năm 2012, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh đã khảo sát, cập nhật Cung – Cầu lao động các hoạt động, ngày hội việc làm,ngày hội hướng nghiệp, các tổ chức hoạt động giới thiệu việc làm...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 07 NĂM 2012 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CẦU NHÂN LỰC THÁNG 08 NĂM 2012 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trong tháng 07 năm 2012, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh đã khảo sát, cập nhật Cung – Cầu lao động từ các hoạt động sàn giao dịch việc làm, ngày hội nghề nghiệp- việc làm, các tổ chức hoạt động giới thiệu việc làm...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CẦU NHÂN LỰC QUÝ III VÀ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2012 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

06 tháng đầu năm 2012, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh đã khảo sát, cập nhật Cung – Cầu lao động từ các hoạt động sàn giao dịch việc làm, ngày hội nghề nghiệp- việc làm, các tổ chức hoạt động giới thiệu việc làm và hệ thống thông tin tuyển...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 5 VÀ XU HƯỚNG CẦU NHÂN LỰC THÁNG 6 NĂM 2012 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trong tháng 5/2012 tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục gặp nhiều hạn chế, một số doanh nghiệp vừa và nhỏ phải thu hẹp sản xuất, giải thể, tình trạng công nhân đăng ký bảo hiểm thất nghiệp, mất việc làm tăng nhiều so với quý I/2012

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 4 VÀ XU HƯỚNG CẦU NHÂN LỰC THÁNG 5 NĂM 2012 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

So với tháng 03/2012, chỉ số cầu nhân lực tháng 04/2012 của một số ngành giảm là Quản lý nhân sự - Hành chính văn phòng, Dệt may – Da giày, Điện tử - Viễn thông, Tài chính – Ngân hàng, Chế biến lương thực – thực phẩm …

Đầu « 3 4 5 6 7 » Cuối cùng 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000016302782

TRUY CẬP HÔM NAY: 266

ĐANG ONLINE: 17