THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2015 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 02 – THÁNG 03 NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

Trong tháng 01 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh đã khảo sát 1.512 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với tổng số 14.197 chỗ làm việc và 6.796 lao động có nhu cầu tìm việc. Từ kết...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ IV/2014 DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC QUÝ I/2015 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Quý IV/2014 trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM khảo sát 5.009 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với 51.361 chỗ làm việc

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2014 DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC NĂM 2015 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Năm 2014, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh thường xuyên khảo sát, cập nhật cung – cầu thị trường lao động thành phố tại 18 sàn giao dịch, ngày hội việc làm; 85 đợt hướng nghiệp tại...

NHU CẦU LAO ĐỘNG VÀ LAO ĐỘNG THỜI VỤ THÁNG 12 NĂM 2014 ĐẾN QUÝ 01 NĂM 2015 TẠI THÀNH PHỐ HỐ CHÍ MINH

Trong 11 tháng năm 2014. Kinh tế thành phố tăng trưởng theo chiều hướng tốt thúc đẩy phát triển thị trường lao động, đặc biệt sự tăng trưởng cao của ngành Du lịch. Cuối năm 2014, hàng trăm điểm mua sắm với nhiều mặt hàng khuyến mại đang được các doanh nghiệp...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 10/2014 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 11/2014 TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

Nhu cầu tuyển dụng nhân lực tháng 10/2014 tăng 39,24% so tháng 09/2014, tập trung nhiều ở một số nhóm ngành nghề như: Dịch vụ thông tin – tư vấn chăm sóc khách hàng(4%), Kinh doanh tài sản – Bất động sản(5,25%),Dịch vụ phục vụ(19,16%), Kinh doanh –...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ III - NHU CẦU NHÂN LỰC QUÝ IV/2014 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Trong quý III/2014 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM khảo sát 4.489 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thường xuyên với 37.218 chỗ làm việc ổn định, 18.000 nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ và 17.681...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 8/2014 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 9/2014 TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

Trong tháng 8/2014, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Tp.HCM đã khảo sát 1.754 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với tổng số 14.640 chỗ làm việc...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP. HỒ CHÍ MINH THÁNG 7/2014 NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 8/2014

Tổng hợp thông tin khảo sát từ 1341 doanh nghiệp với tổng số 11.683 chỗ làm trống; 5.089 người có nhu cầu tìm việc...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 VÀ DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC 06 CUỐI NĂM 2014

Trong 06 tháng đầu năm 2014, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh thường xuyên khảo sát, cập nhật cung – cầu thị trường lao động, thu thập thông tin tại các sàn giao dịch việc làm,...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 5/2014. NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 6/2014

Tháng 5/2014 trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Tp.HCM khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động của 1.360 doanh nghiệp với tổng số 12.068 chỗ làm việc và 6.254 người có nhu cầu tìm việc

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 4/2014 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 5/2014 TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

Trong tháng 4/2014, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Tp.HCM đã khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động của 1.448 doanh nghiệp với tổng số 14.925 chỗ việc làm trống; 7.118 người có nhu cầu tìm việc...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ I/2014 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC QUÝ II/2014 TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

Từ nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp và nhu cầu tìm việc làm của người lao động; bằng phương pháp khảo sát trực tiếp và khảo sát từ các phương tiện thông tin truyền thông, các trung tâm giới thiệu việc làm,...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 02/2014 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 03/2014 TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

Trong tháng 02/2014, trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Tp.HCM đã khảo sát 1.016 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với tổng số 12.209 chỗ làm trống, hơn 5.000 nhu cầu tuyển dụng tại các KCX-KCN và 3.962 người lao động có nhu cầu tìm việc...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 01/2014 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 02/2014 TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

Tổng hợp thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp và nhu cầu tìm việc làm bằng phương pháp khảo sát trực tiếp và các phương tiện thông tin truyền thông, các trung tâm giới thiệu việc làm, ngày hội nghề nghiệp và sàn giao dịch việc làm...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ IV/2013 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC QUÝ I/2014 TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

Quý IV/2013 trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Tp.HCM khảo sát 3.994 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với tổng số 51.236 chỗ làm trống và 21.772 người lao động có nhu cầu tìm việc,...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2013 VÀ DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC NĂM 2014 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh trong năm 2013 thường xuyên thực hiện khảo sát, cập nhật cung – cầu thị trường lao động trên địa bàn thành phố, tiến hành thu thập thông tin tại 29...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 10 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 11 NĂM 2013 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trong tháng 10/2013, trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh khảo sát, cập nhật thông tin cung – cầu lao động từ các sàn giao dịch việc làm, ngày hội nghề nghiệp, các trung tâm giới thiệu việc làm và các doanh nghiệp thường xuyên có nhu cầu tuyển...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ III/2013 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC QUÝ IV/2013 TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

Trong quý III/2013, trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Tp.HCM thực hiện khảo sát 4.109 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động thường xuyên với tổng số 47.856 chỗ làm trống và 21.250 người lao động có nhu cầu tìm việc...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 8 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 9 NĂM 2013 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trong tháng 8/2013, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh khảo sát, cập nhật thông tin cung – cầu lao động từ các sàn giao dịch việc làm, ngày hội nghề nghiệp, các trung...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 7 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 8 NĂM 2013 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nhu cầu lao động trong tháng 7/2013 tăng 37,56% so với tháng 6/2013, nhu cầu tuyển dụng lao động gia tăng ở tất cả các trình độ chuyên môn kỹ thuật cụ thể: nhu cầu lao động chưa qua đào tạo (31,59%) tăng 31,21%; Công nhân kỹ thuật - Sơ cấp nghề (10,15%)...

Đầu « 2 3 4 5 6 7 » Cuối cùng 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015378614

TRUY CẬP HÔM NAY: 865

ĐANG ONLINE: 31