THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ III - NHU CẦU NHÂN LỰC QUÝ IV/2014 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Trong quý III/2014 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM khảo sát 4.489 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thường xuyên với 37.218 chỗ làm việc ổn định, 18.000 nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ và 17.681...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 8/2014 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 9/2014 TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

Trong tháng 8/2014, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Tp.HCM đã khảo sát 1.754 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với tổng số 14.640 chỗ làm việc...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP. HỒ CHÍ MINH THÁNG 7/2014 NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 8/2014

Tổng hợp thông tin khảo sát từ 1341 doanh nghiệp với tổng số 11.683 chỗ làm trống; 5.089 người có nhu cầu tìm việc...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 VÀ DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC 06 CUỐI NĂM 2014

Trong 06 tháng đầu năm 2014, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh thường xuyên khảo sát, cập nhật cung – cầu thị trường lao động, thu thập thông tin tại các sàn giao dịch việc làm,...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 5/2014. NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 6/2014

Tháng 5/2014 trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Tp.HCM khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động của 1.360 doanh nghiệp với tổng số 12.068 chỗ làm việc và 6.254 người có nhu cầu tìm việc

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 4/2014 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 5/2014 TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

Trong tháng 4/2014, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Tp.HCM đã khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động của 1.448 doanh nghiệp với tổng số 14.925 chỗ việc làm trống; 7.118 người có nhu cầu tìm việc...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ I/2014 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC QUÝ II/2014 TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

Từ nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp và nhu cầu tìm việc làm của người lao động; bằng phương pháp khảo sát trực tiếp và khảo sát từ các phương tiện thông tin truyền thông, các trung tâm giới thiệu việc làm,...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 02/2014 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 03/2014 TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

Trong tháng 02/2014, trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Tp.HCM đã khảo sát 1.016 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với tổng số 12.209 chỗ làm trống, hơn 5.000 nhu cầu tuyển dụng tại các KCX-KCN và 3.962 người lao động có nhu cầu tìm việc...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 01/2014 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 02/2014 TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

Tổng hợp thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp và nhu cầu tìm việc làm bằng phương pháp khảo sát trực tiếp và các phương tiện thông tin truyền thông, các trung tâm giới thiệu việc làm, ngày hội nghề nghiệp và sàn giao dịch việc làm...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ IV/2013 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC QUÝ I/2014 TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

Quý IV/2013 trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Tp.HCM khảo sát 3.994 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với tổng số 51.236 chỗ làm trống và 21.772 người lao động có nhu cầu tìm việc,...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2013 VÀ DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC NĂM 2014 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh trong năm 2013 thường xuyên thực hiện khảo sát, cập nhật cung – cầu thị trường lao động trên địa bàn thành phố, tiến hành thu thập thông tin tại 29...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 10 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 11 NĂM 2013 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trong tháng 10/2013, trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh khảo sát, cập nhật thông tin cung – cầu lao động từ các sàn giao dịch việc làm, ngày hội nghề nghiệp, các trung tâm giới thiệu việc làm và các doanh nghiệp thường xuyên có nhu cầu tuyển...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ III/2013 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC QUÝ IV/2013 TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

Trong quý III/2013, trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Tp.HCM thực hiện khảo sát 4.109 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động thường xuyên với tổng số 47.856 chỗ làm trống và 21.250 người lao động có nhu cầu tìm việc...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 8 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 9 NĂM 2013 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trong tháng 8/2013, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh khảo sát, cập nhật thông tin cung – cầu lao động từ các sàn giao dịch việc làm, ngày hội nghề nghiệp, các trung...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 7 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 8 NĂM 2013 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nhu cầu lao động trong tháng 7/2013 tăng 37,56% so với tháng 6/2013, nhu cầu tuyển dụng lao động gia tăng ở tất cả các trình độ chuyên môn kỹ thuật cụ thể: nhu cầu lao động chưa qua đào tạo (31,59%) tăng 31,21%; Công nhân kỹ thuật - Sơ cấp nghề (10,15%)...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG NHU CẦU NHÂN LỰC QUÝ III VÀ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2013

Nhu cầu nhân lực trong 06 tháng đầu năm 2013 vẫn giữ mức độ về số lượng chỗ làm việc xấp xỉ so 06 tháng đầu năm 2012 (135.000/142.000 nhu cầu tuyển dụng); tuy nhiên chỉ số cầu nhân lực giảm 25,45% so cùng kỳ năm 2012 ở các nhóm ngành nghề sử dụng...

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 5 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 6 NĂM 2013 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Theo định kỳ, trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, cập nhật thông tin cung – cầu thị trường lao động qua hệ thống các sàn giao dịch việc làm, ngày hội nghề nghiệp - việc làm, các tổ chức hoạt động giới thiệu việc làm và các...

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 4 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 5 NĂM 2013 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tổng hợp kết quả khảo sát thường xuyên từ hoạt động của các trung tâm giới thiệu việc làm tại thành phố và trung tâm GTVL, các khu chế xuất – công nghiệp thành phố, các hoạt động sàn giao dịch việc làm, ngày hội nghề nghiệp...

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ I/2013 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC QUÝ II/2013 TRÊN ĐỊA BÀN TP. HCM

Trong quý I/2013 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh đã khảo sát 4.936 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thường xuyên với tổng số 50.349 chỗ việc làm trống; 21.957 người lao động có nhu cầu tìm việc...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2013 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CẦU NHÂN LỰC THÁNG 02 -THÁNG 3 NĂM 2013 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ kết quả khảo sát, cập nhật cung – cầu lao động trên địa bàn thành phố với tổng số 2.317 doanh nghiệp – 19.185 chỗ làm việc cần tuyển dụng và 16.021 người có nhu cầu tìm việc làm trong tháng 01/2013 trên địa bàn thành phố...

Đầu « 2 3 4 5 6 » Cuối cùng 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014390634

TRUY CẬP HÔM NAY: 1414

ĐANG ONLINE: 14