THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ I/2016 DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC QUÝ II/2016 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Trong quý I/2016, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố thực hiện khảo sát 4.785 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với tổng số 38.638 chỗ làm việc; 17.194 lao động có nhu cầu tìm việc.

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 02 NĂM 2016 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 3 NĂM 2016 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Tổng hợp, phân tích nguồn số liệu khảo sát định kỳ tháng 02/2016 thông tin 1.546 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với 12.437 chỗ làm việc; 5.374 người có nhu cầu tìm việc. Tình hình thị trường lao động tại thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2016 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 02 NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

Tháng 01/2016, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao độnng TP.HCM khảo sát 1.371 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 11.701 chỗ làm việc và trên 7.500 nhu cầu lao động thời vụ; 4.942 người nhu cầu tìm việc. Tổng hợp,...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ IV/2015 DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC QUÝ I/2016 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Trong quý IV/2015, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM khảo sát 5.053 doanh nghiệp với tổng số 57.535 chỗ làm việc (trong đó hơn 15.000 việc làm thời vụ - bán thời gian); 17.750 người có nhu cầu...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2015 DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC NĂM 2016 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Năm 2015, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.Hồ Chí Minh thường xuyên khảo sát, cập nhật cung – cầu lao động thành phố tại 15 sàn giao dịch, ngày hội việc làm; 49 đợt hướng nghiệp tại các Trường...

NHU CẦU NHÂN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 12/2015 VÀ THÁNG 01 - TẾT NGUYÊN ĐÁN 2016

Trong tháng 12 năm 2015 và tháng 01 năm 2016, Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, các ngành công nghiệp trọng yếu ngày càng chiếm tỷ trọng cao và có tốc độ tăng bình quân cao hơn tốc độ tăng chung, đồng thời...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2015 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 11 NĂM 2015 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Tháng 10/2015, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thực hiện cập nhật Cung – cầu lao động với tổng số 1.735 doanh nghiệp - 13.299 chỗ làm việc; 5.134 người có nhu cầu tìm việc làm. Từ đó nhận định

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ III - NHU CẦUNHÂN LỰC QUÝ IV/2015 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Trong quý III/2015 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM khảo sát 4.173 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thường xuyên với 36.317 chỗ làm việc ổn định, 9.764 nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2015 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 9 NĂM 2015 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Nhu cầu nhân lực tháng 8/2015 tăng 13,13% so với tháng 7/2015. Một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng tập trung cao: Kinh doanh – Bán hàng (20,86%); Dịch vụ phục vụ (3,41%); Dệt may – Giày da (13,35%); Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu (7,48%);

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2015 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 6 NĂM 2015 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Tháng 5/2015 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM khảo sát 1.852 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động thường xuyên với tổng số 17.116 chỗ làm việc và 7.362 người lao động có nhu cầu tìm...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 04 NĂM 2015 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 05 NĂM 2015 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Trong tháng 4/2015, trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM phân tích từ kết quả khảo sát định kỳ 1.927 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thường xuyên với tổng số 14.266 chỗ làm việc

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ I/2015 DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC QUÝ II/2015 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Trong quý I/2015 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh đã khảo sát 3.946 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với tổng số 37.976 chỗ làm việc

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 02 NĂM 2015 TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG LÀM VIỆC SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 3 NĂM 2015 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Tháng 02/2015, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM đã khảo sát hoạt động giới thiệu việc làm và thông tin của các doanh nghiệp thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng lao động tại thành phố...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2015 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 02 – THÁNG 03 NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

Trong tháng 01 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh đã khảo sát 1.512 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với tổng số 14.197 chỗ làm việc và 6.796 lao động có nhu cầu tìm việc. Từ kết...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ IV/2014 DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC QUÝ I/2015 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Quý IV/2014 trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM khảo sát 5.009 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với 51.361 chỗ làm việc

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2014 DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC NĂM 2015 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Năm 2014, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh thường xuyên khảo sát, cập nhật cung – cầu thị trường lao động thành phố tại 18 sàn giao dịch, ngày hội việc làm; 85 đợt hướng nghiệp tại...

NHU CẦU LAO ĐỘNG VÀ LAO ĐỘNG THỜI VỤ THÁNG 12 NĂM 2014 ĐẾN QUÝ 01 NĂM 2015 TẠI THÀNH PHỐ HỐ CHÍ MINH

Trong 11 tháng năm 2014. Kinh tế thành phố tăng trưởng theo chiều hướng tốt thúc đẩy phát triển thị trường lao động, đặc biệt sự tăng trưởng cao của ngành Du lịch. Cuối năm 2014, hàng trăm điểm mua sắm với nhiều mặt hàng khuyến mại đang được các doanh nghiệp...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 10/2014 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 11/2014 TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

Nhu cầu tuyển dụng nhân lực tháng 10/2014 tăng 39,24% so tháng 09/2014, tập trung nhiều ở một số nhóm ngành nghề như: Dịch vụ thông tin – tư vấn chăm sóc khách hàng(4%), Kinh doanh tài sản – Bất động sản(5,25%),Dịch vụ phục vụ(19,16%), Kinh doanh –...

Đầu « 1 2 3 4 5 6 » Cuối cùng 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014390630

TRUY CẬP HÔM NAY: 1410

ĐANG ONLINE: 10