THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 02 NĂM 2017 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 03 NĂM 2017 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Tháng 02 năm 2017, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM khảo sát 1.769 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 18.141 chỗ làm việc và 7.726 người nhu cầu tìm việc. Tổng hợp phân tích từ kết quả khảo...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2017 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 02 NĂM 2017 – TRƯỚC VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

Tháng 01/2017, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM khảo sát 1.775 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 15.891 chỗ làm việc và khoảng 5.000 nhu cầu lao động thời vụ; 4.950 người nhu cầu tìm việc. Tổng hợp,...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ IV/2016 DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC QUÝ I/2017 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Trong Quý IV/2016, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM khảo sát 4.480 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với 54.086 chỗ làm việc (trong đó 30.000 việc làm thời vụ - bán thời gian); 11.928 người có...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2016 DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC NĂM 2017 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Năm 2016, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.Hồ Chí Minh thường xuyên khảo sát, cập nhật cung – cầu lao động thành phố tại 24 sàn giao dịch, ngày hội việc làm; 120 đợt hướng nghiệp tại các Trường...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2016 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC 02 THÁNG CUỐI NĂM 2016 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Tháng 10 năm 2016, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM khảo sát 1.342 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động với tổng số 12.867 chỗ làm trống; 3.967 người lao động có nhu cầu tìm việc

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ III NĂM 2016 - NHU CẦU NHÂN LỰC QUÝ IV NĂM 2016 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Trong quý III/2016, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM thực hiện khảo sát 4.393 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với 39.523 chỗ làm việc, 23.702 người có nhu cầu tìm việc (trong đó 7.000 sinh...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2016 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 9 NĂM 2016 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Tháng 8 năm 2016, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh khảo sát 1.193 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thường xuyên với tổng số 12.105 chỗ làm trống; 5.890 người lao động có nhu...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2016 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 8 NĂM 2016 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp và phân tích từ kết quả thực hiện khảo sát nhu cầu tuyển dụng thường xuyên của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 VÀ DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC 06 THÁNG CUỐI NĂM 2016 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trong 06 tháng đầu năm 2016, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố đã thực hiện khảo sát trực tiếp nhu cầu tuyển dụng tại 700 doanh nghiệp và khảo sát trực tiếp trên 10.000 nhu cầu tìm việc...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2016 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 6 NĂM 2016 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Trong tháng 5/2016, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, tổng hợp phân tích nhu cầu tuyển dụng của 2.271 doanh nghiệp với 17.875 chỗ làm việc và khảo...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 4 NĂM 2016 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 5 NĂM 2016 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Tháng 4/2016, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát, tổng hợp, phân tích nhu cầu tuyển dụng tại 1.868 doanh nghiệp với tổng số 14.957 việc làm và khảo sát...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ I/2016 DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC QUÝ II/2016 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Trong quý I/2016, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố thực hiện khảo sát 4.785 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với tổng số 38.638 chỗ làm việc; 17.194 lao động có nhu cầu tìm việc.

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 02 NĂM 2016 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 3 NĂM 2016 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Tổng hợp, phân tích nguồn số liệu khảo sát định kỳ tháng 02/2016 thông tin 1.546 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với 12.437 chỗ làm việc; 5.374 người có nhu cầu tìm việc. Tình hình thị trường lao động tại thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2016 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 02 NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

Tháng 01/2016, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao độnng TP.HCM khảo sát 1.371 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 11.701 chỗ làm việc và trên 7.500 nhu cầu lao động thời vụ; 4.942 người nhu cầu tìm việc. Tổng hợp,...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ IV/2015 DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC QUÝ I/2016 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Trong quý IV/2015, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM khảo sát 5.053 doanh nghiệp với tổng số 57.535 chỗ làm việc (trong đó hơn 15.000 việc làm thời vụ - bán thời gian); 17.750 người có nhu cầu...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2015 DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC NĂM 2016 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Năm 2015, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.Hồ Chí Minh thường xuyên khảo sát, cập nhật cung – cầu lao động thành phố tại 15 sàn giao dịch, ngày hội việc làm; 49 đợt hướng nghiệp tại các Trường...

NHU CẦU NHÂN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 12/2015 VÀ THÁNG 01 - TẾT NGUYÊN ĐÁN 2016

Trong tháng 12 năm 2015 và tháng 01 năm 2016, Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, các ngành công nghiệp trọng yếu ngày càng chiếm tỷ trọng cao và có tốc độ tăng bình quân cao hơn tốc độ tăng chung, đồng thời...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2015 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 11 NĂM 2015 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Tháng 10/2015, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thực hiện cập nhật Cung – cầu lao động với tổng số 1.735 doanh nghiệp - 13.299 chỗ làm việc; 5.134 người có nhu cầu tìm việc làm. Từ đó nhận định

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ III - NHU CẦUNHÂN LỰC QUÝ IV/2015 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Trong quý III/2015 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM khảo sát 4.173 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thường xuyên với 36.317 chỗ làm việc ổn định, 9.764 nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2015 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 9 NĂM 2015 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Nhu cầu nhân lực tháng 8/2015 tăng 13,13% so với tháng 7/2015. Một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng tập trung cao: Kinh doanh – Bán hàng (20,86%); Dịch vụ phục vụ (3,41%); Dệt may – Giày da (13,35%); Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu (7,48%);

Đầu « 1 2 3 4 5 7 » Cuối cùng 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000016209870

TRUY CẬP HÔM NAY: 2156

ĐANG ONLINE: 14