THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2017 DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC NĂM 2018 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Năm 2017, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.Hồ Chí Minh thường xuyên khảo sát, cập nhật cung – cầu lao động thành phố tại 21 sàn giao dịch, ngày hội việc làm; 130 đợt hướng nghiệp tại các Trường...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2017 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 11 NĂM 2017 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM trong tháng 10/2017 thực hiện khảo sát, tổng hợp nhu cầu tuyển dụng tại 1.909 lượt doanh nghiệp với tổng số 15.857 chỗ việc làm, 6.024 lượt người có nhu cầu tìm việc....

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ III VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC QUÝ IV NĂM 2017 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Quý III/2017, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM thực hiện khảo sát 6.123 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 49.004 chỗ làm việc, 19.395 người có nhu cầu tìm việc (trong đó có khoảng 60% sinh...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2017 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 9 NĂM 2017 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp và phân tích từ kết quả thực hiện khảo sát nhu cầu tuyển dụng thường xuyên của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2017 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 8 NĂM 2017 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp và phân tích từ kết quả thực hiện khảo sát nhu cầu tuyển dụng thường xuyên của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố...

BÁO CÁO PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 VÀ DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC 06 THÁNG CUỐI NĂM 2017 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trong 06 tháng đầu năm 2017, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố đã thực hiện khảo sát trực tiếp nhu cầu tuyển dụng tại 5.200 doanh nghiệp; trên 10.000 nhu cầu tìm việc làm của sinh viên...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2017 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 6 NĂM 2017 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Tháng 5/2017, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 4 NĂM 2017 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 5 NĂM 2017 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Tháng 4/2017, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát, tổng hợp, phân tích nhu cầu tuyển dụng tại 3.881 doanh nghiệp với tổng số 40.679 việc làm

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ I/2017 DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC QUÝ II/2017 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Trong quý I/2017, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố thực hiện khảo sát 5.198 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với tổng số 52.144 chỗ làm việc; 16.930 lao động có nhu cầu tìm việc.

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 02 NĂM 2017 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 03 NĂM 2017 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Tháng 02 năm 2017, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM khảo sát 1.769 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 18.141 chỗ làm việc và 7.726 người nhu cầu tìm việc. Tổng hợp phân tích từ kết quả khảo...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2017 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 02 NĂM 2017 – TRƯỚC VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

Tháng 01/2017, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM khảo sát 1.775 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 15.891 chỗ làm việc và khoảng 5.000 nhu cầu lao động thời vụ; 4.950 người nhu cầu tìm việc. Tổng hợp,...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ IV/2016 DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC QUÝ I/2017 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Trong Quý IV/2016, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM khảo sát 4.480 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với 54.086 chỗ làm việc (trong đó 30.000 việc làm thời vụ - bán thời gian); 11.928 người có...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2016 DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC NĂM 2017 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Năm 2016, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.Hồ Chí Minh thường xuyên khảo sát, cập nhật cung – cầu lao động thành phố tại 24 sàn giao dịch, ngày hội việc làm; 120 đợt hướng nghiệp tại các Trường...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2016 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC 02 THÁNG CUỐI NĂM 2016 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Tháng 10 năm 2016, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM khảo sát 1.342 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động với tổng số 12.867 chỗ làm trống; 3.967 người lao động có nhu cầu tìm việc

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ III NĂM 2016 - NHU CẦU NHÂN LỰC QUÝ IV NĂM 2016 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Trong quý III/2016, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM thực hiện khảo sát 4.393 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với 39.523 chỗ làm việc, 23.702 người có nhu cầu tìm việc (trong đó 7.000 sinh...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2016 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 9 NĂM 2016 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Tháng 8 năm 2016, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh khảo sát 1.193 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thường xuyên với tổng số 12.105 chỗ làm trống; 5.890 người lao động có nhu...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2016 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 8 NĂM 2016 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp và phân tích từ kết quả thực hiện khảo sát nhu cầu tuyển dụng thường xuyên của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố...

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 VÀ DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC 06 THÁNG CUỐI NĂM 2016 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trong 06 tháng đầu năm 2016, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố đã thực hiện khảo sát trực tiếp nhu cầu tuyển dụng tại 700 doanh nghiệp và khảo sát trực tiếp trên 10.000 nhu cầu tìm việc...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2016 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 6 NĂM 2016 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Trong tháng 5/2016, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, tổng hợp phân tích nhu cầu tuyển dụng của 2.271 doanh nghiệp với 17.875 chỗ làm việc và khảo...

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 4 NĂM 2016 VÀ NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 5 NĂM 2016 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Tháng 4/2016, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát, tổng hợp, phân tích nhu cầu tuyển dụng tại 1.868 doanh nghiệp với tổng số 14.957 việc làm và khảo sát...

Đầu « 1 2 3 4 6 » Cuối cùng 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014406240

TRUY CẬP HÔM NAY: 1800

ĐANG ONLINE: 15