VĂN BẢN SỞ LAO ĐỘNG - TBXH GỞI DOANH NGHIỆP VỀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC NĂM 2017, XU HƯỚNG NĂM 2018

Để Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động có cơ sở phân tích, dự báo thông tin thị trường lao động; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý Doanh nghiệp phối hợp cung cấp các thông tin về...

VĂN BẢN SỞ LAO ĐỘNG - TBXH GỞI DOANH NGHIỆP VỀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC NĂM 2017

Để Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động có cơ sở phân tích, dự báo thông tin thị trường lao động; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý Doanh nghiệp phối hợp cung cấp các thông tin về...

VĂN BẢN SỞ LAO ĐỘNG - TBXH GỞI DOANH NGHIỆP VỀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC ĐỢT 1 NĂM 2016 "VỀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC NĂM 2016 VÀ GIAI ĐOẠN 2016-2020"

Để thu thập thông tin nhu cầu tuyển dụng nhân lực đợt 1 năm 2016 "về nhu cầu tuyển dụng nhân lực năm 2016 và giai đoạn 2016-2020" trên cơ sở đó thành phố dự báo nguồn cung – cầu lao động. Đề nghị Quý doanh nghiệp báo cáo theo các...

VĂN BẢN SỞ LAO ĐỘNG - TBXH GỞI DOANH NGHIỆP VỀ KHẢO SÁT NHU CẦU TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC NĂM 2015

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố giao về khảo sát thông tin, phân...

Đầu « 1 2 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000023944029

TRUY CẬP HÔM NAY: 1912

ĐANG ONLINE: 15