Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 23/12/2022


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

19/12

7h45: Chào cờ

 

- Kể chuyện đầu tuần (Thanh Thảo thực hiện)

 

- Tuyên truyền pháp luật: Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 (Phòng Dự báo – Cơ sở dữ liệu thực hiện)

 

- Thực hiện công khai kết quả kê khai tài sản năm 2022 (Phòng Tổ chức - Kế toán thực hiện)

 

8h30: Hội ý Ban Giám đốc Trung tâm.

 

9h15: Họp giao ban công tác tuần 52 tại phòng họp (TP: BGĐ, Trưởng/phó phòng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn)

 

10h30: Họp xét công nhận sáng kiến quý IV/2022 (Thành viên hội đồng)

14h00: Đ/c Đỗ Thanh Vân làm việc với Đ/c Triều, Châu về kế hoạch quan sát tinh hình thị trường lao động

THỨ BA

20/12

7h30: Đ/c Đỗ Thanh Vân học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2022 đối với cán bộ lãnh đạo quản lý (cả ngày)

14h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu họp với Ban Chấp hành Công đoàn mở rộng về công tác cuối năm 2022 của Công đoàn, Hội nghị viên chức Người lao động tại phòng họp Trung tâm (Chủ tích Công đoàn chuẩn bị nội dung).

THỨ TƯ

21/12

08h30: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị (Phòng TCKT chuẩn bị nội dung và mời họp).

 

10h00: Họp xét thi đua theo hiệu quả công việc Quý IV/2022 (Tp: các đ/c PGĐ Trung tâm, Trưởng phòng chuyên môn)

14h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp rà soát nội dung Bản tin TTLĐ – VOH-Kỳ 31 (Tại phòng họp; TP: Lãnh đạo phòng Nghiên cứu – Thị trường lao động).

 

15h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết duyệt tin bài đăng web (Tại phòng họp; Phòng Nghiên cứu – Thị trường lao động chuẩn bị)

THỨ NĂM

22/12

7h30: Đ/c Đỗ Thanh Vân học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2022 đối với cán bộ lãnh đạo quản lý (cả ngày)

 

THỨ SÁU

23/12

09h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu làm việc với Trưởng, phó phòng TCKT tại phòng làm việc

 

9h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp với phòng NC-TTLĐ (Công việc tuần và rà soát việc thực hiện – thông tin báo cáo với Trường có ký kết hợp tác)

14h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết thực hiện TTLĐ – VOH – 31

 

Lưu ý:

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.
- Lịch có thể thay đổi hoặc bổ sung theo tình hình thực tế.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000022279120

TRUY CẬP HÔM NAY: 3949

ĐANG ONLINE: 10