Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 09/12/2022


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

05/12

7h45: Chào cờ

 

- Kể chuyện đầu tuần (Hoa  thực hiện)

 

- Tuyên truyền pháp luật: Quyết định 1790/QĐ-TTg ngày 23/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 (Phòng Tổ chức – Kế toán thực hiện)

 

7h30: Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiếu dự HN triển khai nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại phòng họp lầu 9 Sở LĐ (học 3 ngày từ 5/12 – 7/12/2022)

THỨ BA

06/12

6h45: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết tham dự Thông tin thị trường lao động và HN theo Chương trình của Tạp chí giáo dục (Sở GD-ĐT TP.HCM) – 04 Trường TH phổ thông (Cả ngày)

 

THỨ TƯ

07/12

7h30: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu, Đ/c Phan Kỳ Quan Triết học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2022 đối với cán bộ lãnh đạo quản lý (cả ngày)

THỨ NĂM

08/12

08h30: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu họp đánh giá, xếp loại chất lượng BGĐ đơn vị tại phòng họp Trung tâm (TP: Chi ủy – BGĐ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn và Trưởng các phòng chuyên môn. Phòng TCKT chuẩn bị nội dung họp)

14h00: Ban Giám đốc làm việc, trao đổi với FPT về xây dựng phần mềm dự báo cung cầu lao động tại phòng họp (TP: BGĐ TT, Trưởng, phó các phòng)

 

15h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp rà soát nội dung Bản tin TTLĐ – VOH-Kỳ 29 và duyệt tin bài đăng web(Tại phòng họp; Phòng Nghiên cứu – Thị trường lao động chuẩn bị).

THỨ SÁU

09/12

7h30: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu, Đ/c Phan Kỳ Quan Triết học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2022 đối với cán bộ lãnh đạo quản lý (cả ngày)

THỨ BẢY

10/12

9h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết thực hiện TTLĐ – VOH -  29

 

 

Lưu ý:

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.
- Lịch có thể thay đổi hoặc bổ sung theo tình hình thực tế.

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000022278980

TRUY CẬP HÔM NAY: 3805

ĐANG ONLINE: 15