Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị


Ngày 01/12/2022, Chi bộ Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm nhằm đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Đồng thời, Chi bộ kịp thời biểu dương, khen thưởng 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện kể chuyện về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Qua đó, tuyên truyền, nhân rộng để cổ vũ, động viên đảng viên, đoàn viên, viên chức và người lao động tích cực học tập và làm theo Bác.


Thành phần tham dự Hội nghị có Chi ủy, Ban Giám đốc Trung tâm cùng toàn thể đảng viên, đoàn viên, viên chức và người lao động Trung tâm.


Một số hình ảnh trong Hội nghị như sau:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000021972580

TRUY CẬP HÔM NAY: 168

ĐANG ONLINE: 14