Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 02/12/2022


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

28/11

7h45: Chào cờ

 

- Kể chuyện đầu tuần (Huyền thực hiện)

 

- Tuyên truyền pháp luật: Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình (Phòng Dự báo – Cơ sở dữ liệu thực hiện)

 

8h30: Hội ý Ban Giám đốc Trung tâm.

 

9h30: Họp giao ban công tác tuần 49 tại phòng họp (TP: BGĐ, Trưởng/phó phòng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn)

 

6h45: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết tham dự Thông tin thị trường lao động và HN theo Chương trình của Tạp chí giáo dục (Sở GD-ĐT TP.HCM) – 03 Trường TH phổ thông (Cả ngày)

13h30: Họp tổ KTGS và đảng viên Chi bộ theo thư mời tại Trung tâm.

THỨ BA

29/11

08h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp rà soát nội dung Bản tin TTLĐ – VOH-Kỳ 28 (Tại phòng họp; TP: Lãnh đạo phòng Nghiên cứu – Thị trường lao động).

 

9h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết duyệt tin bài đăng web (Tại phòng họp; Phòng Nghiên cứu – Thị trường lao động chuẩn bị)

14h30: Họp ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển ban kiểm tra sát hạch (Thành viên trong ban kiểm tra).

THỨ TƯ

30/11

7h30: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu, Đ/c Phan Kỳ Quan Triết học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2022 đối với cán bộ lãnh đạo quản lý (cả ngày)

 

THỨ NĂM

01/12

8h30: Chi bộ tổ chức kết nạp đảng viên mới tại Hội trường Trung tâm.

 

09h30: Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW tại Hội trường Trung tâm (TP: đảng viên, viên chức, người lao động tại Trung tâm).

 

Đ/c Đỗ Thanh Vân tiếp công dân định kỳ (cả ngày)

14h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu làm việc với Trưởng, phó phòng TCKT tại phòng làm việc

 

14h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết thực hiện TTLĐ – VOH -  28

THỨ SÁU

02/12

7h30: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu, Đ/c Phan Kỳ Quan Triết học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2022 đối với cán bộ lãnh đạo quản lý (cả ngày)

 

 

Lưu ý:

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.
- Lịch có thể thay đổi hoặc bổ sung theo tình hình thực tế.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000022279140

TRUY CẬP HÔM NAY: 3969

ĐANG ONLINE: 23