Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 18/11/2022


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

14/11

7h45: Chào cờ

 

- Kể chuyện đầu tuần (Văn Hiền thực hiện)

 

- Tuyên truyền pháp luật: Nghị định 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (Phòng Tổ chức – Kế toán thực hiện)

 

8h30: Hội ý Ban Giám đốc Trung tâm.

 

9h30: Họp giao ban công tác tuần 47 tại phòng họp (TP: BGĐ, Trưởng/phó phòng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn)

14h00: Họp Chi bộ tháng 11/2022 tại phòng họp Trung tâm.

THỨ BA

15/11

8h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu tiếp công dân tại lầu 4 (cả ngày)

 

8h30: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu duyệt công tác chuẩn bị sơ kết 03 năm theo Quyết định số 843/QĐ-UBND (Tp: BGĐ, Lãnh đạo các phòng chuyên môn).

 

 

9h30: BGĐ họp thông qua nội dung khảo sát DN (Tại phòng họp; Phòng Nghiên cứu – Thị trường lao động chuẩn bị; đ/c Triều, Linh cùng dự)

 

THỨ TƯ

16/11

08h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp rà soát nội dung Bản tin TTLĐ – VOH-Kỳ 26 (Tại phòng họp; TP: Lãnh đạo phòng Nghiên cứu – Thị trường lao động).

 

9h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết duyệt tin bài đăng web (Tại phòng họp; Phòng Nghiên cứu – Thị trường lao động chuẩn bị)

 

THỨ NĂM

17/11

09h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu làm việc với Trưởng, phó phòng TCKT tại phòng làm việc

14h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết thực hiện TTLĐ – VOH -  26

THỨ SÁU

18/11

08h00: Họp sinh hoạt chuyên đề quý 4/2022 tại Cần Giờ (tổ đảng 1 chuẩn bị nội dung)

 

THỨ BẢY

19/11

07h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết tham dự Lễ khai giảng tại Trường CĐ CNTT (TP: Phòng Nghiên cứu – Thị trường lao động trình danh sách phân công)  

 

Lưu ý:

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.
- Lịch có thể thay đổi hoặc bổ sung theo tình hình thực tế.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000022279285

TRUY CẬP HÔM NAY: 4120

ĐANG ONLINE: 13