Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 11/11/2022


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

07/11

7h45: Chào cờ

 

- Kể chuyện đầu tuần (Quốc Tuấn thực hiện)

 

- Tuyên truyền pháp luật: Nghị định 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước (Phòng Dự báo – Cơ sở dữ liệu thực hiện)

 

8h30: Hội ý Ban Giám đốc Trung tâm.

 

9h30: Họp giao ban công tác tuần 46 tại phòng họp (TP: BGĐ, Trưởng/phó phòng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn)

 

10h30: Họp Hội đồng nâng lương tháng 12 (BGĐ, Trưởng các phòng, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn)

14h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu họp với Đ/c Nguyễn Văn Lâm về chuẩn bị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 về Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố tại Sở

THỨ BA

08/11

09h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu làm việc với Lãnh đạo phòng Nghiên cứu thị trường lao động về Báo cáo kết quả chỉ tiêu 1 năm 2022, Kế hoạch năm 2023 (Mời: đ/c Triết – PGĐ, Phòng NCTTLĐ chuẩn bị nội dung).

14h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu họp với BCH Công đoàn về công tác tháng 11/2022, phương hướng công tác tháng 12/2022 tại phòng họp Trung tâm (BCH Công đoàn chuẩn bị nội dung).

 

15h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu làm việc với Lãnh đạo phòng Nghiên cứu thị trường lao động về Báo cáo kết quả chỉ tiêu 1 năm 2022, Kế hoạch năm 2023 (Mời: đ/c Triết – PGĐ, Phòng NCTTLĐ chuẩn bị nội dung).

THỨ TƯ

09/11

8h00: Đ/c Đỗ Thanh Vân tham dự toạ đàm tăng hiệu quả kết nối đào tạo với tuyển dụng

 

 

08h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp rà soát nội dung Bản tin TTLĐ – VOH-Kỳ 25 (Tại phòng họp; TP: Lãnh đạo phòng Nghiên cứu – Thị trường lao động).

 

14h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu làm việc với Lãnh đạo phòng Nghiên cứu thị trường lao động về chỉ tiêu chuyên đề nghiên cứu năm 2023 tại phòng họp Trung tâm (Mời: đ/c Triết – PGĐ, Phòng NCTTLĐ chuẩn bị nội dung).

 

15h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết tiếp đoàn kiểm tra về công tác PCCC tại đơn vị (Phòng TC-KT chuẩn bị)

THỨ NĂM

10/11

8h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu họp tại  Thành uỷ

 

8h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết duyệt tin bài đăng web (Phòng Nghiên cứu – Thị trường lao động chuẩn bị)

14h00: Họp Bí thư, Phó Bí thư chi bộ tháng 11/2022.

 

THỨ SÁU

11/11

09h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu làm việc với Trưởng, phó phòng TCKT tại phòng làm việc.

14h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết thực hiện TTLĐ – VOH -  25

 

14h00: Đ/c Đỗ Thanh Vân họp phòng Dự báo – Cơ sở dữ liệu tại lầu 3 (Tp: toàn thể viên chức phòng)

 

 

Lưu ý:

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.
- Lịch có thể thay đổi hoặc bổ sung theo tình hình thực tế.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000022279234

TRUY CẬP HÔM NAY: 4066

ĐANG ONLINE: 23