Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/10/2022


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

24/10

7h45: Chào cờ

 

- Kể chuyện đầu tuần (Thiên Hương thực hiện)

 

- Tuyên truyền pháp luật: Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (Phòng Tổ chức – Kế toán thực hiện)

 

8h30: Hội ý Ban Giám đốc Trung tâm.

 

9h30: Họp giao ban công tác tuần 44 tại phòng họp (TP: BGĐ, Trưởng/phó phòng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn)

14h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu dự họp Phòng Dự báo – Cơ sơ dữ liệu.

 

14h00: Phan Kỳ Quan Triết họp phòng Nghiên cứu – Thị trường lao động. (TP: Châu, Hải, đại diện P.TC-KT)

 

THỨ BA

25/10

08h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp rà soát nội dung Bản tin TTLĐ – VOH-Kỳ 23 (Tại phòng họp; TP: Lãnh đạo phòng Nghiên cứu – Thị trường lao động)

 

 

THỨ TƯ

26/10

08h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp rà soát phân công việc tại Phòng Nghiên cứu – Thị trường lao động (tại Phòng họp, đ/c Châu, Hải, Quang Huy, Quốc Huy, Thành)

 

THỨ NĂM

27/10

7h30: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu, Đ/c Phan Kỳ Quan Triết dự sàn việc làm quận 8 (TP: Phòng Nghiên cứu – Thị trường lao động trình danh sách phân công)

 

14h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu làm việc với Trưởng, phó phòng TCKT tại phòng làm việc.

 

14h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết duyệt tin bài đăng web (Phòng Nghiên cứu – Thị trường lao động chuẩn bị)

THỨ SÁU

28/10

09h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu họp BGĐ, Trưởng phó phòng chuyên môn về công tác chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra của Sở.

 

 

8h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết tham dự họp góp ý Chương trình đào tạo với Khoa QTKD – ĐH Công nghiệp TP.HCM

 

10h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết thông tin TTLĐ – Chương trình: Câu chuyện nghề nghiệp với VOH – Kỳ 23

14g00: Tiếp Đ/c Lê Văn Thinh, Đ/c Nguyễn Văn Lâm làm việc tại Trung tâm (TP Sở: P.VL-ATLĐ, P.GDNN, P.KHTC, VPS cùng dự; TP đơn vị tiếp đoàn: BGĐ TT, Trưởng/phó phòng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn)

 

Lưu ý:

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.
- Lịch có thể thay đổi hoặc bổ sung theo tình hình thực tế.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000022279256

TRUY CẬP HÔM NAY: 4088

ĐANG ONLINE: 13