FALMI tổ chức tập huấn các phương pháp dự báo Cung Cầu lao động cho viên chức Trung tâm


Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động (trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố) là đơn vị tại thời điểm hiện nay thành lập về việc dự báo nhu cầu nhân lực tại địa phương. Vì vậy, để nâng cao chuyên môn về việc ứng dụng phương pháp dự báo cho toàn thể viên chức Trung tâm. Đồng thời phát huy đội ngũ kế thừa và nâng tầm công tác dự báo cung - cầu lao động của Trung tâm. Phòng Dự báo – Cơ sở dữ liệu được Ban Giám đốc Trung tâm giao chuẩn bị tài liệu và triển khai tập huấn nội dung “Các phương pháp dự báo cung - cầu lao động tại Trung tâm”.


Từ mục đích nêu trên, vào 8 giờ 30 sáng ngày 21/10/2022, Trung tâm đã tổ chức buổi tập huấn các phương pháp dự báo cung cầu lao động cho viên chức Trung tâm. Qua đó, giúp các viên chức Trung tâm hiểu rõ hơn về các khái niệm, thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến thị trường lao động, các phương pháp dự báo cung – cầu lao động. Từ đó, viên chức có thể ứng dụng vào công tác chuyên môn nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ Trung tâm.


Một số hình ảnh về buổi tập huấn

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000025153689

TRUY CẬP HÔM NAY: 1363

ĐANG ONLINE: 13