LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023 VÀ LỄ TRAO BẲNG TỐT NGHIỆP; LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC DOANH NGHIỆP, ĐẠI HỌC


   Sáng ngày 19/11/2022 hôm nay, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh vinh dự tham dự buổi Lễ khai giảng năm học mới và ký kết hợp tác giữa nhà trường và trung tâm.


  ✨Thỏa thuận hợp tác này nhằm thúc đẩy sự phát triển hợp tác của hai bên, triển khai tổ chức các hoạt động liên quan đến dự báo, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ và chia sẻ thông tin thị trường lao động.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000021972565

TRUY CẬP HÔM NAY: 153

ĐANG ONLINE: 14