Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 07/10/2022


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

03/10

7h45: Chào cờ

 

- Kể chuyện đầu tuần (Thành thực hiện)

 

- Tuyên truyền pháp luật:

 

Quyết định số 642/QĐ-TTg ngày 26/5/2022 Quyết định về việc Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050  (Phòng Dự báo – Cơ sở dữ liệu thực hiện)

 

Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Công đoàn thực hiện).

 

8h30: Hội ý Ban Giám đốc Trung tâm.

 

9h00: Họp giao ban công tác tuần 41 tại phòng họp (TP: BGĐ, Trưởng/phó phòng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn)

13h30: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu họp với BCH Công đoàn và tổ trưởng công đoàn về Quy chế hoạt động của Quỹ Xã hội tại phòng họp Trung tâm.

 

15h30: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu họp với Đ/c Nguyễn Văn Lâm về giải pháp cung ứng nguồn lao động qua đào tạo tại Phòng họp A3.2

 

THỨ BA

04/10

08h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp rà soát nội dung Bản tin TTLĐ – VOH-Kỳ 20 (Tại phòng họp; TP: Lãnh đạo phòng Nghiên cứu – Thị trường lao động)

 

THỨ TƯ

05/10

09h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu làm việc với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng phòng Tổ chức – Kế toán tại phòng họp.

14h00: BGĐ tham dự thẩm định Báo cáo chuyên đề nghiên cứu: “Giải pháp hoàn thiện việc thực hiện nội dung thông tin thị trường lao động” (Tại phòng họp, Phòng NC-TTLĐ chuẩn bị và mời Hội đồng TĐCĐNC; Nhóm thực hiện)

THỨ NĂM

06/10

 

09h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu họp với BCH Công đoàn và tổ trưởng tổ công đoàn về báo cáo hoạt động tháng 10/2022, phương hướng tháng 11/2022 tại phòng họp (BCH chuẩn bị nội dung).

 

8h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết duyệt tin bài đăng web (Phòng Nghiên cứu – Thị trường lao động chuẩn bị)

14h00: BGĐ tham dự thẩm định Báo cáo chuyên đề nghiên cứu: “Thiết kế Infographic bản tin thị trường lao động (phần mềm Canva)”, (Tại phòng họp, P.NC-TTLĐ chuẩn bị và mời Hội đồng TĐCĐNC; Nhóm thực hiện)

THỨ SÁU

07/10

08h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu dự Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tại Phòng họp trực tuyến lầu 9

 

08h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp công việc tuần với P.NC-TTLĐ (TP: Châu, Hải, Quang Huy, Hương)

14g00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy Sở mở rộng lần thứ 11 tại Phòng họp trực tuyến lầu 9

 

14h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết thông tin TTLĐ – Chương trình: Câu chuyện nghề nghiệp với VOH – Kỳ 20

 

Lưu ý:

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.
- Lịch có thể thay đổi hoặc bổ sung theo tình hình thực tế.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000024916348

TRUY CẬP HÔM NAY: 10257

ĐANG ONLINE: 88