Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 26/09/2022 đến ngày 30/09/2022


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

26/9

7h45: Chào cờ

 

- Kể chuyện đầu tuần (Xuân Đạt thực hiện)

 

- Tuyên truyền pháp luật:

 

Thông tư số 95/2021 về quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025 (Phòng Nghiên cứu - Thị trường lao động thực hiện)

 

Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (Phòng TC-KT thực hiện).

 

- Triển khai các văn bản của Sở  (Phòng Tổ chức – Kế toán thực hiện)

 

- Trao Quyết định học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp Trung tâm (Công đoàn thực hiện)

 

9h00: Hội ý Ban Giám đốc Trung tâm.

 

9h30: Họp giao ban công tác tuần 40 tại phòng họp (TP: BGĐ, Trưởng/phó phòng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn)

 

THỨ BA

27/9

08h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết làm việc với Phòng Quan hệ doanh nghiệp trường Đại học Nguyễn Tất Thành (Tp: Châu, Triều, Hải cùng dự)

14h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết họp rà soát nội dung Bản tin TTLĐ – VOH-Kỳ 19 (Tại phòng họp; TP: Lãnh đạo phòng Nghiên cứu – Thị trường lao động)

THỨ TƯ

28/9

 

 

THỨ NĂM

29/9

7h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết tham dự Hội thảo tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên – Yes-center (Đ/c Châu, Hải cùng dự)

14h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết duyệt tin bài đăng web (Phòng Nghiên cứu – Thị trường lao động chuẩn bị)

THỨ SÁU

30/9

09h00: Đ/c Nguyễn Hoàng Hiếu làm việc với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng phòng Tổ chức – Kế toán tại phòng họp.

 

8h30: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết rà soát công việc tuần (Tp: Châu, Hải, Quang Huy)

14h00: Đ/c Phan Kỳ Quan Triết thông tin TTLĐ – Chương trình: Câu chuyện nghề nghiệp với VOH – Kỳ 19

 

Lưu ý:

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.
- Lịch có thể thay đổi hoặc bổ sung theo tình hình thực tế.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000023944133

TRUY CẬP HÔM NAY: 2017

ĐANG ONLINE: 15