Nhiều hỗ trợ dành cho doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bền vững


Trợ giúp phát triển doanh nghiệp tư nhân - Hànộimới

 

Theo đó, doanh nghiệp được hỗ trợ 100% chi phí của một khóa đào tạo về kinh doanh bền vững; miễn học phí cho học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia khóa đào tạo về kinh doanh bền vững; hỗ trợ 50% chi phí tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu trong nước cho học viên của doanh nghiệp về xây dựng, phát triển sản phẩm, thương mại hóa sản phẩm, phát triển thương mại điện tử, gọi vốn đầu tư, phát triển thị trường… nhưng không quá 5 triệu đồng/học viên/năm và không quá 3 học viên/doanh nghiệp/năm.

 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp được hỗ trợ 50% chi phí tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên sâu ngắn hạn ở nước ngoài nhưng không quá 50 triệu đồng/học viên/năm và không quá 2 học viên/doanh nghiệp/năm; hỗ trợ 50% chi phí tổ chức khóa đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất chuyên sâu tại doanh nghiệp nhưng không quá 50 triệu đồng/khóa/năm/ doanh nghiệp.

 

Doanh nghiệp cũng được hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

 

Đối với chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp được hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng tư vấn tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/ năm/doanh nghiệp.

 

Nguồn: hanoimoi.com.vn – Hồng Sơn

Link: https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Doanh-nghiep/1036615/nhieu-ho-tro-danh-cho-doanh-nghiep-tu-nhan-kinh-doanh-ben-vung

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000025153636

TRUY CẬP HÔM NAY: 1302

ĐANG ONLINE: 10