Văn bản Sở Lao động - TBXH gởi doanh nghiệp về điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2022


Nhằm đánh giá tình hình sử dụng lao động, chất lượng lao động và kế hoạch tuyển dụng lao động của doanh nghiệp. Đồng thời làm cơ sở để hoạch định, đề xuất các chính sách, giải pháp liên quan đến lao động - việc làm. Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai công tác khảo sát chất lượng lao động và nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2022.

 

        Mọi thông tin chi tiết về cuộc khảo sát, Quý Cơ quan vui lòng liên hệ với Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 028.35889935 (số nội bộ: 110 phòng Nghiên cứu - Thị trường lao động) - địa chỉ: 346A Nguyễn Thái Sơn, Phường 04, Quận Gò Vấp./.

 

        Biểu Mẫu download:

 

- Phiếu Khảo sát nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp