Trình độ chuẩn của giáo viên trung tâm GDTX thay đổi từ 22.5


Trình độ chuẩn của giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ thay đổi từ 22.5.2021 theo Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Điều 20 Thông tư này nêu rõ trình độ chuẩn của giáo viên các Trung tâm giáo dục thường xuyên như sau:

 

Giáo viên giảng dạy các chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định như giáo viên phổ thông tương ứng với từng cấp học.

 

Trong khi đó, theo quy định cũ tại Điều 25 Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT, giáo viên Trung tâm giáo dục thường xuyên tham gia giảng dạy phải đạt trình độ chuẩn gồm các yêu cầu như sau:

 

- Giáo viên dạy chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ: Bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm;

 

- Giáo viên dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở: Bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

 

- Giáo viên dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông: Bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc bằng tốt nghiệp đại học và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

 

- Giáo viên hướng dẫn thực hành nghề nghiệp: Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc là nghệ nhân, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao;

 

- Giáo viên dạy chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học: Bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành ngoại ngữ hoặc tin học.

 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 22.5.2021.

 

Nguồn: laodong.vn - MINH HƯƠNG

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000019042704

TRUY CẬP HÔM NAY: 3954

ĐANG ONLINE: 17