Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 06/06/2020 đến ngày 11/07/2020


 

NGÀY

 

 

SÁNG

 

 

CHIỀU

 

 

THỨ HAI

06/7

 

7g30: Kể chuyện đầu tuần (Phan Thị Trang thực hiện)

 

- Tuyên truyền pháp luật:

 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước (Phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệuthực hiện)

 

+ Kế hoạch số 6278/KH-UBND ngày 28/10/2019 của UBND Thành phố Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ” giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện)

 

8g00: Họp giao ban BGĐ và Lãnh đạo các phòng(TP: BGĐ, Trưởng/phóphụ trách các phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn Thanh niên).

 

14g00: Trao đổi về quy chế phối hợp (TP: Chi uỷ, BGĐ, BCH 02 tổ chức đoàn thể)

 

 

15g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc làm việc với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn về chuẩn bị hội nghị đối thoại (Chuẩn bị nội dung: Chị Châu, Ánh)

 

THỨ BA

07/7

8g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc, Đ/c Đỗ Thanh Vân tham gia sinh hoạt chuyên đề của chi bộ (TP: Toàn thể đảng viên chi bộ, Đ/c Châu - Quang Huy chuẩn bị nội dụng và liên hệ địa điểm)

14g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân làm việc với BCH chi đoàn về Kế hoạch công tác Đoàn 6 tháng cuối năm 2020 (TP: BCH chi đoàn, đ/c Bí thư chi đoàn chuẩn bị nội dung)

 

THỨ TƯ

08/7

 

 

8g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân làm việc với BCH Công Đoàn về Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020 (TP: BCH Công Đoàn, đ/c Chủ tịch Công Đoàn chuẩn bị nội dung)

 

 

14g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc trao đổi chuyên môn về chuyên đề thực trạng 4 ngành công nghiệp trọng yếu và 02 ngành công nghiệp truyền thống (TP: Chị Ánh, Chị Triều, anh Hùng)

 

 

THỨ NĂM

09/7

 

 

8g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc trao đổi với Phòng Việc làm - ATLĐ về  nội dung thu thập thông tin cung - cầu lao động

 

 

14g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân trao đổi chuyên môn với Phòng HN-TVNL (TP: lãnh đạo và các chuyên viên thuộc phòng)

 

 

THỨ SÁU

10/7

 

 

8g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia ngày hội tiếp sức người lao động năm 2020 (TP: Đ/c Vân - PGĐ TT, Lãnh đạo phòng TT TTLĐ, HN TVNL, NCPT, CNCSDL)

 

 

14g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc, Đ/cĐỗ Thanh Vân dự lễ kết nạp đảng viên mới (TP: Đảng viên chi bộ)

 

THỨ BẢY

11/7

Tham gia ngày hội tiếp sức người lao động năm 2020(cả ngày - TP: BGĐTT, phòng TT TTLĐ, HN TVNL, NCPT, CNCSDL)

 

Lưu ý:

 

- Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015856510

TRUY CẬP HÔM NAY: 89

ĐANG ONLINE: 21