Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 03/07/2020


 

NGÀY

SÁNG

 CHIỀU

THỨ HAI

29/6

7g30: Kể chuyện đầu tuần (Phan Thị Hải  thực hiện)

 

- Tuyên truyền pháp luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (Phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực thực hiện)

 

- Tuyên truyền về tác hại và biện pháp phòng, chống ma túy (Chi đoàn thực hiện)

 

8g00: Hội ý Chi uỷ, BGĐ

 

8g30: Họp giao ban BGĐ và Lãnh đạo các phòng (TP: BGĐ, Trưởng/ phó phụ trách các phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn Thanh niên).

14g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc tham dự họp cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ tại Sở

THỨ BA

30/6

8g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc tham dự họp Ban chấp hành Đảng ủy Sở (mở rộng) tại Sở

14g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc làm việc với Phòng Phân tích Dự báo về kế hoạch quý 3

THỨ TƯ

01/7

8g00: tham gia diễn tập PCCC tại Trung tâm (toàn thể viên chức cùng tham gia)

14g00:  Đ/c Trần Lê Thanh Trúc nghe báo cáo về công tác chuẩn bị thực hiện bản tin thị trường lao động trực tuyến lần 3, bản tin thị trường 6 tháng đầu năm 2020 (TP: Đ/c Vân - PGĐ, anh Trân, chị Ánh, chị Châu, chị Triều, anh Hùng)

THỨ NĂM

02/7

8g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc làm việc với Phòng Công nghệ và CSDL về kế hoạch quý 3

14g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc nghe báo cáo về tiến độ khảo sát doanh nghiệp năm 2020 (TP: Đ/c Vân - PGĐ, chị Ánh)

THỨ SÁU

03/7

8g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc làm việc với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm về tổ chức hội nghị đối thoại 6 tháng đầu năm.

Đ/c Trần Lê Thanh Trúc và Đ/c Đỗ Thanh Vân làm việc tại Trung tâm

Lưu ý:

 

- Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015856413

TRUY CẬP HÔM NAY: 4

ĐANG ONLINE: 18