Báo cáo kết quả công tác tháng 05 và phương hướng công tác tháng 06 năm 2020


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 2364/BC-TTDBNL

Gò Vấp, ngày 04 tháng 05 năm 2020

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 05 và

phương hướng công tác tháng 06 năm 2020

 

Phần 1

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2020

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG

 

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động được Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao 21 chỉ tiêu thuộc 03 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trong năm 2020. Trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Trung tâm triển khai, tổ chức thực hiện đối với từng nội dung, kết quả thực hiện công tác dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động trong tháng 5 năm 2020, cụ thể như sau:

 

1. Hoạt động dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động:

 

1.1. Khảo sát, thu thập dữ liệu

 

- Thu thập thông tin chu cầu nhân lực: 10.167 doanh nghiệp với  10.263 việc làm trống có nhu cầu tuyển lao động, đạt 56,60% kế hoạch năm 2020; và cung nhân lực: 15.060 người có nhu cầu tìm việc làm, đạt 53,31% kế hoạch năm 2020.

 

- Rà soát, tạo lập nguồn cơ sở dữ liệu doanh nghiệp thành lập mới: 7.387 doanh nghiệp.

 

- Tiếp nhận thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động phân tích, dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đối với hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh[1].

 

1.2. Hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động:

 

- Hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động (trực tuyến) cho 23.000 lượt người; đạt 46,61% kế hoạch năm 2020.

 

- Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử: 426.395 lượt truy cập; đạt 48,38% kế hoạch năm 2020. Biên tập và đăng tải 32 tin tức, bài viết trên trang thông tin điện tử www.dubaonhanluchcmc.gov.vn phục vụ hoạt động thông tin thị trường lao động.

 

- Xây dựng bản tin thị trường lao động số 2 - trực tuyến với chủ đề “Tổng quan về cơ hội việc làm của các ngành nghề dịch chuyển trong cộng đồng kinh tế Asean và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Châu Âu - Lời khuyên cho học sinh THPT, THCS khi lựa chọn ngành, chọn nghề”.

 

1.3. Hoạt động nghiên cứu khoa học:

 

- Thực hiện báo cáo tiền lương và các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

 

- Phân tích tác động của dịch bệnh do chủng mới virus Covid-19 đối với lao động đang làm việc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

- Tổ chức nghiên cứu và hội thảo 02 chuyên đề nội bộ: “Quy trình mua sắm tài sản theo quy định Luật đấu thầu”; “Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thiết kế mẫu phiếu, mẫu nhập dữ liệu và thống kê số liệu phục vụ báo cáo khảo sát”.

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính

 

2.1. Về công tác tổ chức - hành chính:

 

a. Về công tác tổ chức:

 

- Đánh giá phân loại theo hiệu quả công việc trong tháng 4 năm 2020 của viên chức

 

- Tổng hợp các nội dung đăng ký thi đua theo kế hoạch phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của các phòng; Tổng hợp đăng ký thi đua về cải tiến, sáng kiến của tập thể phòng và cá nhân năm 2020.

 

- Thông báo về nghỉ và trực Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020; Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Ngày Chiến thắng (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2020.

 

- Xây dựng kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2020; Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020.

 

b. Về công tác tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid – 19) tại đơn vị:

 

- Thực hiện thường xuyên công tác phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid – 19) tại đơn vị: đo thân nhiệt viên chức ra vào cơ quan (2 lần/ngày), giám sát lịch trình di chuyển của viên chức, thực hiện phun thuốc khử khuẩn toàn cơ quan.

 

- Rà soát kịch bản ứng phó dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona tại Trung tâm. Thông báo đến Trung tâm Y tế Quận Gò Vấp và UBND phường 4 về tình hình đơn vị và phối hợp hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 

- Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá tiêu chí an toàn Phòng, chống dịch đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh gia đình, cơ sở phục vụ nhu cầu cá nhân doanh nghiệp siêu nhỏ.

 

- Thực hiện báo cáo tình hình phòng dịch Covid-19 ( định kỳ hàng ngày) gửi về Sở. Tổ chức thực hiện phương án làm việc trong thời gian phòng, chống dịch Covid – 19 (từ ngày 01/4/2020 – 22/4/2020).

 

c. Thực hiện báo cáo chuyên đề theo quy định[2]; xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch nhiệm vụ, chương trình công tác quý II năm 2020 phục vụ công tác đánh giá theo hiệu quả công việc Quý II/2020.

 

d. Tiếp tục rà soát và liên hệ Ban chỉ đạo 167 – Sở Tài chính về hồ sơ cấp giấy chứng nhận nhà, đất của đơn vị; Báo cáo rà soát, kiểm tra quỹ nhà, đất do đơn vị đang quản lý, sử dụng.

 

e. Về công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ:

 

- Phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở người dân không tụ tập, buôn bán trước khu vực hoạt động của Trung tâm; chú trọng công tác tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động; thực hiện tinh thần Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

- Về phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy: thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị có sử dụng điện, nâng cao ý thức viên chức - người lao động đối với công tác phòng chống chảy nổ có thể xảy ra.

 

f. Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật và thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên đề (6 nội dung).

 

2.2. Về cải cách hành chính:

 

- Xây dựng và triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; tập trung rà soát thực hiện tinh gọn bộ máy hành chính; bố trí sắp xếp đội ngũ viên chức, người lao động chuyên nghiệp trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, tác phong làm việc khoa học, thực hiện đạo đức công vụ trong giao tiếp, ứng xử.

 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc như thường xuyên theo dõi, sử dụng hộp thư công vụ, phần mềm quản lý văn bản; thực hiện chế độ báo cáo, trao đổi thông tin với Sở và các phòng, ban chuyên môn thông qua hệ thống thư điện tử công vụ; giao dịch thanh quyết toán kinh phí phục vụ hoạt động thường xuyên của đơn vị; thu thập, khảo sát, thống kê thông tin cung cầu lao động định kỳ hàng tháng; Ứng dụng công nghệ số trong các cuộc họp, hội nghị tại đơn vị để hạn chế tụ tập đông người.

       

3. Công tác tài chính

 

- Rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội cho viên chức, người lao động[3].

 

- Đối chiếu tình hình trích nộp bảo hiểm với Bảo hiểm xã hội; tài khoản tiền gửi; thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ tháng 4/2020; tham mưu danh sách tài sản đến hạn cần phải thanh lý.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

- Công chức, viên chức chủ động nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị; chú trọng nghiên cứu, ứng dụng  vào hoạt động thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích dữ liệu cho hoạt động dự báo và thông tin thị trường lao động; đẩy mạnh công tác phối hợp thu thập thông tin từ các Sở, ngành, quận - huyện.

 

- Tình hình dịch Covid-19 tác động đến thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị như tổ chức thu thập khảo sát thông tin trực tiếp tại doanh nghiệp, việc phối hợp với các trường, trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện các hoạt động thông tin thị trường lao động phải tạm ngừng. Trung tâm đã thay đổi hình thức thực hiện để phù hợp với tình hình thực tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để thực hiện bản tin thị trường lao động trực tuyến đăng tải trên trang thông tin điện tử, fanpage nhằm đưa thông tin đến học sinh, sinh viên và người lao động.

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2020

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

 

1. Khảo sát, thu thập, phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Khảo sát cung - cầu nhân lực:

 

+ Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ trong tháng về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động tại 2.500 doanh nghiệp và 15.000 lao động tìm việc làm.

 

+ Triển khai khảo sát trực tiếp “Khảo sát nhu cầu và chất lượng lao động trong các loại hình doanh nghiệp – giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2025” tại 1.000 doanh nghiệp.

 

+ Thực hiện khảo sát gián tiếp tại các doanh nghiệp thông qua hình thức rà soát, kiểm tra, tạo lập nguồn cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp thành lập mới (2.000 doanh nghiệp).

 

- Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử: 400.000 lượt.

 

- Hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động trực tiếp cho học sinh, sinh viên và người lao động: 32.000 lượt.

 

- Tổ chức nghiên cứu và hội thảo 02 chuyên đề nội bộ: “Đánh giá mức độ đáp ứng về năng lực/ kỹ năng thực hiện công việc của người lao động so với các yêu cầu sử dụng lao động tại các doanh nghiệp”; “Đánh giá thực trạng đội ngũ nhân sự tại Trung tâm”.

 

- Thực hiện báo cáo đánh giá thị trường lao động 6 tháng đầu năm, dự báo nhu cầu nhân lực 6 tháng cuối năm 2020.

 

2. Công tác Tổ chức - Hành chính - Cải cách hành chính:

 

- Đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo chuyên đề năm theo quy định. Tiếp tục thực hiện công tác điểm danh chấm công, giải quyết chế độ nghỉ phép theo quy định, nâng lương, tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc đối với công chức, viên chức tại Trung tâm hàng tháng theo quy định.

 

- Tiếp tục theo dõi tiến độ về kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Trung tâm.

 

- Kiểm tra, giám sát việc tăng cường công tác ứng phó đối với dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid – 19) tại đơn vị.

 

- Thường xuyên rà soát các nội quy, quy chế làm việc, nâng cao và thực hiện tốt kỷ luật cơ quan. Rà soát, xây dựng các quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc, cải cách hành chính trong quá trình xử lý công việc - chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị.

 

- Theo dõi và sử dụng hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở, kịp thời cập nhật thông tin chỉ đạo của lãnh đạo Sở và tổ chức thực hiện theo quy định.

 

- Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và giữ gìn tài sản cơ quan.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền pháp luật và các buổi sinh hoạt chuyên đề nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

 

3. Công tác tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập tháng 5/2020. Lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên tại Trung tâm trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước.

 

- Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định. Chốt sổ kế toán, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ tháng 5/2020.

 

- Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản cho viên chức theo quy định.

 

II. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng, hiệu quả công việc đảm bảo theo kế hoạch, chương trình công tác đề ra.

 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để trao đổi, thu thập thông tin, tạo lập cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động./.

 

[1] Tiếp nhận dữ liệu của Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM và các Quận – Huyện: 1, 2, 4, 5,6,7,8, 9, 10, 11, 12, Gò Vấp, Tân Bình, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Phú Nhuận, Tân Phú, Cần Giờ, Bình Chánh, Bình Tân, Bình Thạnh, Thủ Đức.

[2] - Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nội dung đăng ký hưởng ứng thực hiện chủ đề năm an toàn giao thông năm 2020 “Đã uống rượu, bia – không lái xe”; Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 4 năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2020; Báo cáo tình hình tiếp công dân và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 4 năm 2020; Báo cáo kết quả 1,5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; Báo cáo tháng 4 năm 2020 theo QĐ 01 Bộ Lao động – TBXH; Công văn về việc góp ý dự thảo các nội dung hoạt động của khối thi đua 5.

[3] - Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập cho viên chức tháng 4/2020 đảm bảo tiến độ theo quy định; chi thu nhập tăng thêm, làm thêm giờ cho viên chức Quý I /2020 đảm bảo tiến độ theo quy định; ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong thanh toán các khoản chi thường xuyên của đơn vị trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước.

  

- Báo tăng lao động đối với 02 trường hợp hết thời gian tập sự.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc phụ trách khối;    
- Văn phòng Sở; Phòng Việc làm - ATLĐ;
- Phòng Kế hoạch – Tài chính;  
- Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm;    
- Lưu VT, phòng TCHC (N)./.

GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Lê Thanh Trúc

 

 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC
VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gò Vấp, ngày   tháng 5 năm 2020

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU THÁNG 4 NĂM 2020
(Đính kèm báo cáo số:      /BC-TTDBNL, ngày    tháng 5 năm 2020)

 

Stt

Nội dung

Đvt

Chỉ tiêu
năm 2020

Kết quả
thực hiện  tháng
5 năm 2020

Kết quả
thực hiện
5 tháng đầu năm 2020

Tỷ lệ đạt được so với chỉ tiêu năm 2020 (%)

Dự kiến thực hiện tháng 6 năm 2020

 

Nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyên môn

 

 

 

 

 

 

1

Tổ chức khảo sát cầu nhân lực

Doanh nghiệp

38.500

10.167

21.791

56,60%

2.500

2

Tổ chức khảo sát cung nhân lực

Người

118.500

15.060

63.175

53,31%

15.000

3

Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử

Lượt người

3.700.000

426.395

1.790.122

48,38%

400.000

4

Hướng nghiệp và thông tin thị trường lao động cho

học sinh, sinh viên và thanh niên

có nhu cầu học nghề - việc làm theo nhu cầu xã hội

Người

350.000

23.000

163.137

46,61%

32.000

5

Báo cáo chuyên đề về phân tích về dự báo nhân lực

và thông tin thị trường lao động, các ngành nghề có

xu hướng thu hút nhân lực theo nhu cầu của xã hội

Báo cáo

18

2

6

33,33%

1

6

Nghiên cứu chuyên đề khoa học

Chuyên đề

10

 2

2

 20%

2

7

Tổ chức triển khai “Kế hoạch khảo sát nhu cầu và chất

lượng lao động trong các loại hình doanh nghiệp - Giải

pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn

2021 - 2025”

Kế hoạch

1

 

Đang triển khai

 

 

8

Thường xuyên tuyên truyền đường lối, chủ trương của

Đảng và quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước

 

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

9

Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối

với viên chức và người lao động

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo
đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

10

Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao

động được tập huấn cập nhật kiến thức bình đẳng giới, vì

sự tiến bộ phụ nữ và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên

cơ sở giới

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

11

Xét cử viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về

chuyên môn, nghiệp vụ

Lượt người

15

 

 15

100% 

Hoàn thành

12

Đảm bảo hoàn thành nội dung chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân

Thành phố, Ban Giám đốc Sở đúng tiến độ thời gian quy định

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

 

Nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ về cải cách hành chính, chế độ

hội họp, báo cáo, …

 

 

 

 

 

 

13

Sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc

qua mạng của Sở

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

14

Sử dụng thư điện tử thành phố để thực hiện toàn bộ các

giao dịch với các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc

Sở và cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

bên ngoài qua hệ thống thư điện tử của Thành phố

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

15

Đảm bảo thực hiện công tác cải cách hành chính đúng quy định

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

16

Thực hiện báo cáo định kỳ đầy đủ, đảm bảo thời gian và chất

lượng theo quy định, có đánh giá nhận xét, đề ra chương trình

công tác kỳ tiếp theo

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

17

Đảm bảo công tác tiếp công dân và giải quyết khuyến nại, tố

cáo tại nội bộ đơn vị đúng theo quy định; không để xảy ra tình

trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp

 

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Tham dự
đầy đủ

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

18

Lãnh đạo đơn vị tham dự đầy đủ các buổi họp, hội nghị giao

ban định kỳ, tổng kết năm do Sở tổ chức

 

Tham dự
đầy đủ

Tham dự
đầy đủ

Tham dự
đầy đủ

Tham dự
đầy đủ

Tham dự
đầy đủ

 

Nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ về tài chính

 

 

 

 

 

 

19

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân

sách và tài sản công

%

6

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

Đảm bảo đúng quy định

20

Thực hiện công tác quản lý tài chính đúng quy định

 

Đảm bảo
đúng quy định

Đảm bảo
đúng quy định

Đảm bảo
đúng quy định

Đảm bảo
đúng quy định

Đảm bảo
đúng quy định

21

Thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

tại địa chỉ 346A Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

 

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

Thường xuyên thực hiện

 

Người lập biểu
Đỗ Hồng Nam

 

GIÁM ĐỐC
Trần Lê Thanh Trúc

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015856300

TRUY CẬP HÔM NAY: 7299

ĐANG ONLINE: 20