TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 11 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN


Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút lực lượng lao động chất lượng cao trong và ngoài nước ngoài làm việc ở các vị trí có trình độ tay nghề cao như là chuyên gia, quản lý...  với thiết bị, công nghệ sản xuất hiện đại và môi trường làm việc mang tính công nghiệp hóa cao, điều này đem lại lợi ích về kinh tế, cũng như kinh nghiệm thực tiễn về quản lý, tổ chức và kỹ thuật cho doanh nghiệp và người lao động tại thành phố.

 

Để có thông tin đầy đủ, chính xác phục vụ cho lãnh đạo thành phố trong hoạch định các chính sách liên quan đến nhu cầu nhân lực và thị trường lao động, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh (thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) được thành lập ngày 11/4/2009 theo Quyết định số 1518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố. Trong những năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm đã được xây dựng trụ sở mới khang trang, được trang bị hệ thống thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm quản lý cung - cầu nhân lực, tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho Trung tâm thực hiện các nội dung trọng tâm về công tác dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, tổ chức nghiên cứu, khảo sát, thu thập, phân tích, đánh giá, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về lao động - việc làm, nhu cầu lao động và dạy nghề để thực hiện công tác dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm hiện nay gồm Ban giám đốc, 2 phòng chức năng và 5 phòng chuyên môn nghiệp vụ, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và nhân viên hiện nay có 41 người, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp đến tiến sĩ, đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ mang tính khoa học liên quan đến nguồn nhân lực và thị trường lao động.