Bản tin thi trường lao động kỳ 01


Nhằm giúp các bạn học sinh có thêm những thông tin về ngành nghề, xu hướng thị trường lao động trong thời gian sắp tới.

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố hồ Chí Minh thực hiện chủ đề:

“Tổng quan về nhu cầu nhân lực tại Thành phố Hồ Chí Minh và những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với thị trường lao động Thành phố trong 05 năm sắp tới”.      

 

 

                                                                                                             

 

Nguồn: https://www.dubaonhanluchcmc.gov.vn                                                                                 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000016106121

TRUY CẬP HÔM NAY: 2240

ĐANG ONLINE: 17