Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 06/04/2020 đến ngày 10/04/2020


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

06/4

07g30: Kể chuyện đầu tuần (Minh khoa thực hiện)

 

- Tuyên truyền pháp luật:

 

+ Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (phòng Công nghệ và Cơ sở Dữ liệu thực hiện)

 

+ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm (Phòng Tổ chức - Hành chính thực hiện)

 

08g30: Hội ý Chi ủy – BGĐ

14g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc và Đ/c Đỗ Thanh Vân họp giao ban Lãnh đạo các phòng rà soát nội dung công việc trong tuần và  đánh giá hiệu quả làm việc tại nhà của viên chức (TP: TP, PTP phụ trách)

THỨ BA

07/4

8g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc và Đ/c Đỗ Thanh Vân họp giao ban tháng 3/2020 và kế hoạch công tác tháng 4 (TP: Toàn thể viên chức tham gia họp trực tuyến trên Skype, P.CN-CSDL hướng dẫn về kỹ thuật để viên chức thực hiện kết nối đầy đủ)

14g00:  Đ/c Đỗ Thanh Vân kiểm tra việc thực hiện thống kê số lao động nghỉ việc do bị ảnh hưởng Covid -19 (TP: chị Châu – Phòng TVHN báo cáo)

 

THỨ TƯ

08/4

8g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân kiểm tra việc thực hiện thống kê số hộ SXKD, DV tạm ngừng do bị ảnh hưởng Covid -19 (TP: chị Ánh – Phòng TTTTLĐ báo cáo)

14g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc nghe triển khai thực hiện kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia tại phòng họp A Sở

 

- Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội chi bộ - nội dung chuẩn bị tham luận, góp ý văn kiện đại hội toàn quốc (TP: Đ/c Hiền - Phó Bí thư phụ trách, Đảng viên được phân công)

THỨ NĂM

09/4

8g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân kiểm tra tiến độ thực hiện nội dung công việc trong tuần của các phòng do PGĐ phụ trách  (TP: các lãnh đạo phòng báo cáo)

14g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân kiểm tra việc chỉnh sửa Cẩm nang tư vấn hướng nghiệp (TP: chị Châu – Phòng TVHN và các thành viên liên quan báo cáo)

THỨ SÁU

10/4

8g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc và Đ/c Đỗ Thanh Vân Sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 4 (TP: Đảng viên chi bộ)

14g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc và Đ/c Đỗ Thanh Vân Trao đổi chuyên môn về chuẩn bị bản tin thị trường lao động lần 2 (TP: Hiền, Ánh, Châu, Triều, Trân, Phương, Hùng)

 

Lưu ý:

 

- Các cuộc họp trên thông qua ứng dụng Skype, Zalo…

- Kể chuyện đầu tuần và tuyên truyền pháp luật bằng hình thức gửi mail đến từng viên chức; Chi đoàn TN sẽ gửi phiếu bình chọn online nội dung kể chuyện đầu tuần để toàn thể viên chức tham gia nhận xét.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015431488

TRUY CẬP HÔM NAY: 623

ĐANG ONLINE: 24