Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 30/03/2020 đến ngày 03/04/2020


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

30/3

08g00: Hội ý Chi ủy - BGĐ

 

08g30: Họp giao ban Lãnh đạo các phòng (TP: TP, PTP phụ trách)

 

14g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc làm việc với Công đoàn, Đoàn Thanh niên về kế hoạch tháng 4 (TP: Trưởng, Phó 2 đoàn thể, Đ/c Hiền - Phó Bí thư)

 

THỨ BA

31/3

8g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân kiểm tra việc triển khai thu thập thông tin các hộ các thể dừng hoạt động (TP: Trưởng phòng TTTT Lao động)

14g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc thẩm định sáng kiến quý 1/2020 cấp Trung tâm (TP: Hội đồng công nhận sáng kiến)

 

THỨ TƯ

01/4

8g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc và Đ/c Đỗ Thanh Vân rà soát kế hoạch công tác quý 2/2020 (TP: TP, PTP phụ trách chuẩn bị nội dung báo cáo)

14g00: Đ/c Đỗ Thanh Vân kiểm tra việc hoàn chỉnh Cẩm nang hướng nghiệp (TP: lãnh đạo phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực)

THỨ NĂM

02/4

Đ/c Trần Lê Thanh Trúc trực lãnh đạo Lễ Giỗ tổ Hùng Vương

THỨ SÁU

03/4

8g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc kiểm tra các nội dung đăng ký thi đua của các phòng (TP: Đ/c Hiền, Thanh Thảo)

14g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc họp kiểm tra, rà soát các dự án CNTT tại Sở


Lưu ý:

    - Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

    - Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015431402

TRUY CẬP HÔM NAY: 537

ĐANG ONLINE: 16