Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 29/01/2020


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

20/01

(26 tháng Chạp)

07g30: Chào cờ - Sinh hoạt đầu tuần - Kể chuyện đầu tuần (Thanh Lan thực hiện)

 

- Tuyên truyền pháp luật: Quyết định  số 13/2019/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2019 của UBND.TP ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố (phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện).

 

09g00: Họp Giao ban công tác Chi ủy - BGĐ – Lãnh đạo các phòng và 02 đoàn thể (TP: Chi ủy, BGĐ, Trưởng/ phó các phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn thanh niên)

 

14g00: Rà soát tình hình thực hiện thanh quyết toán kinh phí cung - cầu lao động (Phòng KT_TC)

 

THỨ BA

21/01

(27 tháng Chạp)

08g00: Làm việc tại Trung tâm

14g00: Làm việc tại Trung tâm

THỨ TƯ

22/01

(28 tháng Chạp)

08g00: Kiểm tra tình hình an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trước khi nghỉ tết (Phòng TC-HC)

14g00: Làm việc tại Trung tâm

THỨ NĂM

23/01

-

THỨ TƯ

29/01

(Từ 29 tháng Chạp đến hết Mùng 5 Tết)

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

(Từ ngày 23/01/2020-29 tháng Chạp đến hết ngày 29/01/2020-Mùng 5 Tết)

(Công chức, viên chức và người lao động trực Cơ quan theo phân công)

THỨ NĂM

30/01

(Mùng 6 Tết)

8g30: Họp mặt đầu năm (toàn thể viên chức và người lao động)

14g00: Họp tại Sở về Báo cáo kết quả chăm lo Tết Canh Tý năm 2020

THỨ SÁU

31/01

(Mùng 7 Tết)

8g00: Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động năm 2020 (toàn thể viên chức) 13g00: Làm việc tại Trung tâm

 

Lưu ý:

    - Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

 - Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015662681

TRUY CẬP HÔM NAY: 477

ĐANG ONLINE: 12