Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

13/01

07g30: Chào cờ - Sinh hoạt đầu tuần - Kể chuyện đầu tuần (Minh Hùng thực hiện)

 

- Tuyên truyền pháp luật: Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu thực hiện).

 

09g00: Họp Giao ban công tác Chi ủy - BGĐ – Lãnh đạo các phòng và 02 đoàn thể (TP: Chi ủy, BGĐ, Trưởng/ phó các phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn thanh niên)

 

14g00: Họp chi bộ tháng 01 (TP: Toàn thể Đảng Viên)

THỨ BA

14/01

07g30: Tham dự tổng kết năm 2019 Công đoàn Sở tại Hội trường Sở

 

09g30: Tham dự các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân năm 2020 (TP: Toàn thể Viên chức)

Làm việc tại Trung tâm

THỨ TƯ

15/01

08g00: Làm việc với Phòng HN-TVNL về KH năm 2020 và Quý 1/2020 (TP: Viên chức phòng)

14g00: Làm việc với Phòng NC-PT về KH năm 2020 và Quý 1/2020 (TP: Viên chức phòng)

THỨ NĂM

16/01

08g00: Làm việc với Phòng KTTC về KH năm 2020 và Quý 1/2020 (TP: Viên chức phòng)

Làm việc tại Trung tâm

THỨ SÁU

17/01

08g00: Làm việc với BCH Chi đoàn, BCH Công đoàn về hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn trong năm

Làm việc tại Trung tâm

 

Lưu ý:

    - Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

 - Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017198413

TRUY CẬP HÔM NAY: 173

ĐANG ONLINE: 11