Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

23/12

07g30: Chào cờ - Sinh hoạt đầu tuần

 

- Tuyên truyền pháp luật: Thông tư số 04/2019/TT-BNV ngày 24/5/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (phòng Kế toán – Tài chính thực hiện).

 

- Trao đổi nghiệp vụ về nhập tin cung - cầu lao động (Phòng CN-CSDL chuẩn bị nội dung trao đổi)

 

9g00: - Họp Giao ban công tác Chi ủy - BGĐ – Lãnh đạo các phòng và 02 đoàn thể (TP: Chi ủy, BGĐ, Trưởng/ phó các phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn thanh niên)

 

- Họp đánh giá kết quả công việc Quý 4/2019 (TP: Trưởng/ PTP phụ trách phòng; P.TC-HC chuẩn bị)

14g00: Nghe Phòng Thông tin - TTLĐ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

THỨ BA

24/12

8g00: Nghe Phòng Nghiên cứu và Phát triển báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Làm việc tại Trung tâm

THỨ TƯ

25/12

8g00: Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc “Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động – Người có công và Xã hội năm 2020” của Bộ LĐTBXH tại Ủy ban nhân dân TP

14g00: Dự Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm 2020 (Phiên trù bị) (toàn thể viên chức)

THỨ NĂM

26/12

8g00: Thẩm định nội dung chuẩn bị báo cáo của Phòng Phân tích dự báo

14g00: Rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm 2020

THỨ SÁU

27/12

8g00: Dự tổng kết 2019 năm ngành Lao động - TBXH tại Sở

14g00: Dự Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm 2020 (Phiên chính thức) (toàn thể viên chức)

 

Lưu ý:

    - Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

 - Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015662641

TRUY CẬP HÔM NAY: 437

ĐANG ONLINE: 12