Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

16/12

07g30: Chào cờ - Sinh hoạt đầu tuần

 

- Kể chuyện đầu tuần (Thu Ngân thực hiện).

 

- Tuyên truyền pháp luật: Luật Công an Nhân dân (Công đoàn thực hiện).

 

- Triển khai các kết luận của Ban Bí thư Trương ương Đảng khóa XII về công tác khoa giáo Đảng (Đảng viên được phân công thực hiện)

 

- Triển khai văn bản của Sở (phòng Nghiên cứu và Phát triển thực hiện)

 

8g30: Hội ý Chi ủy - BGĐ

 

10g00: Họp giao ban công tác chuyên môn các phòng (TP: Trưởng, phó các phòng)

14g00: Kiểm tra công tác chuẩn bị hồ sơ thi đua khen thưởng

THỨ BA

17/12

8g00: Dự Hội nghị trực tuyến, nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh ( C. Châu cùng dự)

14g30: Tham dự sinh hoạt Chi đoàn thanh niên định kỳ tháng 12

THỨ TƯ

18/12

8g00: Rà soát công tác chuẩn bị hội nghị CC, VC-NLĐ năm 2020 (TP: Anh Hiền, Nam, Châu, Ánh)

14g00: Dự Hội nghị CB chủ chốt về thực hiện quy trình công tác cán bộ theo lịch Sở

THỨ NĂM

19/12

8g00: Làm việc với Phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực về kết quả công tác quý 4/2019 (TP: Viên chức phòng)

14g00: Làm việc với Phòng Thông tin TTLĐ về kết quả công tác quý 4/2019 (TP: Viên chức phòng)

THỨ SÁU

20/12

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

 

Lưu ý:

    - Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

 - Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015697697

TRUY CẬP HÔM NAY: 1002

ĐANG ONLINE: 16