Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

09/12

07g30: Chào cờ - Sinh hoạt đầu tuần

 

- Kể chuyện đầu tuần (Lệ Huyền thực hiện).

 

- Tuyên truyền pháp luật: Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 Ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (phòng Thông tin thị trường lao động thực hiện).

 

- Báo cáo chuyên môn “Các khái niệm dự báo, GRDP, loại hình doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu” (phòng Phân tích Dự báo thực hiện)

 

9g00: Họp Giao ban công tác Chi ủy - BGĐ – Lãnh đạo các phòng và 02 đoàn thể (TP: Chi ủy, BGĐ, Trưởng các phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn thanh niên)

 

- Họp xét thi đua khen thưởng năm 2019 (thành viên Hội đồng)

 

 

14g00: Họp Chi bộ tháng 12 (TP: toàn thể Đảng viên)

THỨ BA

10/12

8g00: Nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác quyết toán kinh phí cung - cầu lao động, điều tra nhu cầu sử dụng lao động; dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ (TP: Lãnh đạo phòng KT - TC)

14g00: Nghe báo cáo công tác phối hợp thực hiện tư vấn hướng nghiệp (TP: Chị Châu, Nga, Ánh, Anh Phước)

THỨ TƯ

11/12

8g00: Tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tại số 39 Trần Quốc Thảo quận 3

THỨ NĂM

12/12

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

THỨ SÁU

13/12

8g00: Tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 tại số 39 Trần Quốc Thảo quận 3

 

Lưu ý:

    - Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

 - Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015697934

TRUY CẬP HÔM NAY: 1251

ĐANG ONLINE: 18