Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

18/11

07g30: Chào cờ - Sinh hoạt đầu tuần

 

- Kể chuyện đầu tuần (Chí Cường thực hiện).

 

-Tuyên truyền pháp luật: Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật  Việt Nam về phòng, chống tra tấn” (Phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện).

 

08g30: Trao đổi thông tin về xu hướng phát triển thị trường lao động thành phố (TP: Toàn thể viên chức; Báo cáo viên: Ông Trần Anh Tuấn)

14g00: Họp Giao ban công tác Chi ủy - BGĐ – Lãnh đạo các phòng và 02 đoàn thể.(TP: Chi ủy, BGĐ, Trưởng các phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn thanh niên)

 

THỨ BA

19/11

08g00: Sinh hoạt chi bộ - chuyên đề quý IV “Giải pháp nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của BCH TW Đảng” (TP: Đảng viên chi bộ - Phòng họp lầu 2)

14g00: Trao đổi một số nội dung phục vụ hoạt động cuối năm của Trung tâm (TP: Chị Thanh Thảo, Hoàng Thảo)

THỨ TƯ

20/11

08g00: Rà soát tiến độ nhập tin cung lao động (TP: Trưởng các phòng - lãnh đạo phòng thống kê chi tiết số lượng nhập tin của viên chức so với số lượng được giao)

Làm việc tại Trung tâm

THỨ NĂM

21/11

08g00: Tham dự Hội nghị triển khai kế hoạch ĐHĐB Sở, kế hoạch PTCLĐV và cơ sở đảng, phân loại đánh giá năm 2019 tại Sở

14g00: Trao đổi với Chi uỷ một số công tác chuẩn bị thực hiện PTCLĐV và cơ sở đảng.

THỨ SÁU

22/11

08g00: Tham dự Hội nghị đánh giá công tác tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống và tính xung kích trong đoàn viên thanh niên Sở

14g00: Tham dự cuộc họp khối LĐ-VL tại Sở

 

Lưu ý:

    - Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

 - Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015662932

TRUY CẬP HÔM NAY: 730

ĐANG ONLINE: 17