Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

04/11

07g30: Chào cờ - Sinh hoạt đầu tuần

 

- Kể chuyện đầu tuần (Trúc Phương thực hiện).

 

- Tuyên truyền pháp luật: Thông tư số 10/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2019 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính Phủ (Phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực thực hiện).

 

- Báo cáo chuyên môn với nội dung “Nhân lực thuộc 8 nhóm ngành dịch vụ” (Thúy Nga thực hiện)

 

- Báo cáo chuyên đề nghiên cứu các thuật ngữ “Quy trình thực hiện nghiên cứu khoa học cấp Trung tâm” (phòng Nghiên cứu và Phát triển thực hiện)

 

08g30: Giao ban công tác tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2019 (toàn thể viên chức, người lao động).

14g00: Họp Giao ban công tác Chi ủy - BGĐ – Lãnh đạo các phòng và 02 đoàn thể.(TP: Chi ủy, BGĐ, Trưởng các phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn thanh niên)

 

15g30: Họp rà soát kết quả đánh giá hiệu quả công việc tháng 10 theo NQ 03 (TP: Trưởng phòng TC-HC, KT-TC, TT TTLĐ, HN-TVNL, CN-CSDL; PP: PTDB, NCPT)

THỨ BA

05/11

8g00: Dự Hội nghị tổng kết công tác thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hàng tháng thông qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tại Bưu điện Thành phố.

Làm việc tại Trung tâm

THỨ TƯ

06/11

8g00: Trao đổi một số nội dung hoạt động với Ban chấp hành Chi đoàn

14g00: Họp trao đổi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 (TP: BGĐ, Trưởng, phó các phòng)

THỨ NĂM

07/11

08g00: Trao đổi chuyên môn với phòng HN-TVNL (Tp: Toàn thể viên chức phòng - phòng chuẩn bị báo cáo tiến độ thực hiện các công việc được giao)

Làm việc tại Trung tâm

THỨ SÁU

08/11

08g00: Trao đổi chuyên môn với phòng TT-TTLĐ (Tp: Toàn thể viên chức phòng)

Làm việc tại Trung tâm

 

Lưu ý:

    - Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

 - Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015662561

TRUY CẬP HÔM NAY: 357

ĐANG ONLINE: 16