Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

21/10

07g30: Chào cờ - Sinh hoạt đầu tuần

 

- Kể chuyện đầu tuần (Hoàng Diệp thực hiện).

 

-Tuyên truyền pháp luật: Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về mức chi đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Kế toán – Tài chính thực hiện).

 

- Báo cáo chuyên môn với nội dung “Tình hình doanh nghiệp mới thành lập” (Ngọc Trân thực hiện)

 

09g00: Họp Giao ban công tác Chi ủy - BGĐ – Lãnh đạo các phòng và 02 đoàn thể.(TP: Chi ủy, BGĐ, Trưởng các phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn thanh niên)

14g00: Họp Chi bộ tháng 10 (toàn thể Đảng viên)

THỨ BA

22/10

9g00: Trao đổi với Công ty Jobway về hoạt động thông tin thị trường lao động (Tp: Hoàng Ánh, Lượng Ngân)

14g00: Rà soát nội dung chuẩn bị công tác hướng nghiệp

THỨ TƯ

23/10

8g00: Rà soát tình hình chuẩn bị số liệu (Tp: P. TT-TTLĐ, PTDB, CNCSDL)

14g00: Làm việc với phòng CN- CSDL về công tác vận hành các ứng dụng quản lý nghiệp  vụ, trang thiết bị công nghệ, công tác theo dõi quản lý, đánh giá năng lực thực hiện (Tp: viên chức P.CN-CSDL

THỨ NĂM

24/10

8g00: Làm việc với Phòng Tổ chức - Hành chính rà soát các nội dung đảm bảo hoạt động của đơn vị (Tp: Lãnh đạo phòng, anh Khoa, anh Cường)

Làm việc tại Trung tâm

THỨ SÁU

25/10

08g00: Họp Chi bộ (TP: toàn thể Đảng viên)

 

10g00: Họp thẩm định báo cáo Thị trường lao động tháng 10 - Dự báo nhu cầu nhân lực 11 năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP: Lãnh đạo các phòng PTDB; TTTTLĐ; NC&PT; CN&CSDL)

 

Làm việc tại Trung tâm

 

Lưu ý:

    - Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

 - Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015662594

TRUY CẬP HÔM NAY: 390

ĐANG ONLINE: 15